MNR. ANDREW JOR­DAAN SR.

Landbou Vee - - Teling -

WAT IS DIE GE­MID­DEL­DE MI­KRON VAN JOU SKEER­SEL?

Die ooie (stoe­te­ry in­ge­sluit) s’n is ge­mid­deld 19,5 mi­kron en die jaar­oud­lam­mers s’n 17 mi­kron.

WAAR­AAN SKRYF JY DIE SUK­SES VAN JOU BOER­DE­RY TOE?

Die feit dat dit ’n fa­mi­lie-on­der­ne­ming is. My vrou, San­ria, doen die boek­hou­ding, ter­wyl Andrew jr. na die skaap­boer­de­ry om­sien. Gin­kel be­har­tig die mel­ke­ry en Wil­helm die saai­boer­de­ry. Hy ver­sien ook die werk­tuie.

WAT IS JOU ME­NING OOR DIE TOE­KOMS VAN DIE LAND?

Ek is op­ti­mis­ties mits ons die wer­kers ge­mo­ti­veerd kan hou. Ons moet net vas­byt. Hoe­wel die saai­boer­de­ry, mel­ke­ry en die lam van ooie in die lam­hok­ke bo­ma­ti­ge druk op wer­kers plaas, word hul­le met pres­ta­sie­bo­nus­se be­loon. ’n Voor­deel is dat die wer­kers se voor­ou­ers ook vir die Jor­daans ge­werk het. Hul­le weet dus pre­sies wat van hul­le ver­wag word.

WAT WAS JOU BES­TE BOERDERYBESLUIT?

Om my hand diep in die sak te steek en be­tyds grond te koop toe dit nog be­kos­tig­baar was. Hier is on­langs be­sproei­ings­grond teen R250 000 per hek­taar ver­koop, en selfs veld is nie on­der R5 000 per hek­taar be­skik­baar nie.

WAT IS JOU DROOM?

Dat my seuns en hul vroue die fa­mi­lie­boer­de­ry sal voort­sit en die ge­hal­te van die vee met die bes­te in die land sal ver­ge­lyk.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.