VIR SKOON DIEREHOKKE

Landbou Vee - - Nuwighede - NA­VRAE: ADDCON A­fri­ca, tel.

Sa­ni­sec is ’n poei­er wat ge­bruik word om dierehokke te ont­smet en droog te maak. Dit kan on­der meer ook ge­bruik word vir die droog­maak van pas­ge­bo­re die­re en werk ver­al goed vir na­el­string­dro­ging. Die pro­duk kan in al­le soor­te die­re se hok­ke ge­bruik word, dien as in­se­kweer­der en bring ’n al­ge­me­ne ver­be­te­ring van die om­ge­wing in die hok mee. Die poei­er ver­min­der e­ni­ge am­mo­ni­ak­reuk en is ’n na­tuur­li­ke pro­duk wat nie gif­tig is nie. Dit het ’n neu­tra­le pH en het nie ’n na­de­li­ge in­vloed op die­re se vel nie. Dit is ver­der fos­faat­vry en hoog in wa­ter­ab­sorp­sie — 1 kg ab­sor­beer 2,5 li­ter wa­ter. PRYS: ’n Sak van 5 kg kos R139,65 en een van 25 kg kos R555,75. 011 460 4002; e-pos: car­nett@i­a­fri­ca.com; web: www.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.