Sui­ker­riet by Oos-Lon­den gee bees­boer­de­ry hup­stoot

Al­mal het ge­sê dit kan nie ge­doen word nie: Om sui­ker­riet suid tot by Oos-Lon­den te plant. Toe kry mnr. Re­vell Saint dit reg en bring in die pro­ses ’n pro­duk­tie­we en ge­ïn­te­greer­de bees­boer­de­ry, van stoe­te­ry tot voer­kraal, tot stand. Sui­ker­riet het die ene

Landbou Vee - - Dierevoeding -

Ha­ga-Ha­ga, Oos-Kaap

Kem­ba­li

NAAM:

Farms

GROOT­TE:

8 500 ha (in die Oos-Kaap)

VER­TAK­KINGS:

Vee en sui­ker­riet (Ha­ga-Ha­ga), mel­ke­ry (Hu­mans­dorp), sui­ker­riet en pie­sangs (Hib­ber­de­ne, K­waZu­lu-Na­tal), ver­voer­on­der­ne­ming en ver­sprei­dings­de­pot, Bran­gus­stoe­te­ry, voer­kraal, vee­voer­pro­duk­sie, ma­ka­da­mi­as, bloe­kom- en den­ne­bo­me. Fa­mi­lie­trust

950 mm

EI­E­NAAR­SKAP: GE­MID­DEL­DE RE­ËN­VAL:

per jaar

VELDTIPE: GRONDTIPES:

Suur kus­bos­veld G­len Ro­sa, May­er (Ha­ga-Ha­ga) KORTOM Sui­ker­riet flo­reer tot so ver suid as OosLon­den in die Oos-Kaap. Kuil­voer se e­ner­gie­kos­te is met sui­ker­riet dras­ties ver­min­der. On­pro­duk­tie­we suur­veld is met ki­koe­joe ver­vang. met 7 000 ha sui­ker­riet (380 000 ton sui­ker­riet per jaar), 150 ha ma­ka­da­mi­as, 2 500 ha bloe­kom­bo­me, 50 ha den­ne­bo­me en 145 ha pie­sangs in die Hib­ber­de­ne-Nt­wa­lu­mi-om­ge­wing in K­waZu­luNa­tal. Hy be­har­tig self die ver­voer van ál sy pro­duk­te.

Hy het ook ’n mel­ke­ry na­by Hu­mans-

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.