34%

Landbouweekblad - - Lbw Verwoesting -

Bra­si­lië se bees­vleis­uit­voer het in Au­gus­tus op ’n jaar­grond­slag met ’n ste­wi­ge 34% ge­styg, bei­de in vo­lu­me en in­kom­ste, vol­gens die be­dryfs­groep A­biec. Dis ’n aan­dui­ding dat die erg­ste van die kos­vei­lig­heidskan­daal en ge­volg­li­ke da­ling in uit­voer wat die land se vleis­be­dryf vroe­ër van­jaar ge­tref het, dalk ver­by is. Vol­gens A­biec is die 145 822 ton vars en ver­werk­te vleis, ter waar­de van $60 mil­joen, am­per ’n vol­le 13% meer as in Ju­lie. — Reu­ters

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.