SÓ SKUIF JY VAN KOMMODITEIT NA HOËWAARDEPRODUK

Op die in­ter­na­si­o­na­le mark ont­staan daar tans ’n skei­ding tus­sen lan­de wat rooi­vleis bloot as ’n kommoditeit ver­koop en lan­de wat dit as ’n hoëwaardeproduk be­skou.

Landbouweekblad - - Lbw Aktueel Rooivleis - Dr. Mi­cha­el Brad­field is die or­ga­ni­seer­der van die Vees­kool en mnr. Ko­bus Be­ster is die voor­sit­ter van die Le­wen­de­ha­we Re­gis­tre­ren­de Fe­de­ra­sie.

DIE in­ter­na­si­o­na­le rooi­vleis­mark is be­sig om in twee te ver­deel. Aan die een kant is daar die groot­liks Der­de­wê­reld­se lan­de wat rooi­vleis as ’n kommoditeit in ont­lui­ken­de mark­te ver­han­del en ge­woon­lik, weens die swak va­lu­ta­si­tu­a­sie wat hul­le er­vaar, ’n uit­voer­mark pro­beer ves­tig. Aan die an­der kant het We­ster­se lan­de dit reg­ge­kry om vleis as ’n hoëwaardeproduk te po­si­si­o­neer en na lan­de uit te voer wat ’n be­slis­te pre­mie daar­voor be­taal.

Toe die Al­dam-vees­kool nog in sy kin­der­skoe­ne was, is daar hoof­saak­lik klem ge­lê op die pro­duk­sie van rooi­vleis en pro­duk­sie-ei­en­skap­pe wat pro­duk­sie doel­tref­fen­der en me­de­din­gen­der maak, soos voer doel­tref­fend­heid, vrug­baar­heid en kar­kas­se met ’n be­ter uit­slag per­sen­ta­sie. Deur be­ken­des, soos die in­ter­na­si­o­na­le bees­be­oor­de­laar mnr. Mar­tin Seyf­ferdt, te ge­bruik, is daar al­tyd ge­sorg dat die struk­tu­re­le kor­rekt­heid van bees­te voor­rang ge­niet.

Daar­mee saam is ge­sorg dat weiding- en voe­dings­be­stuur, ge­ne­tie­se vor­de­ring, die­re­ge­sond­heid en die e­ko­no­mie van ’n vee-een­heid al­tyd saam ’n be­ter boer­de­ry met vleis­bees­te moont­lik maak.

DOEL­TREF­FEND­HEID

Daar is by­voor­beeld so­wat vier tot vyf jaar gelede ge­sien dat die A­me­ri­ka­ners deur mid­del van hul voer doel­tref­fend­heid stel­sels en die wy­se waar­op hul­le dit be­nut, bul­le be­gin i­den­ti­fi­seer wat ’n voer­om­set­ting van min­der as 4 (4 kg voer per 1 kg vleis ge­le­wer) be­haal. Dit het daar­toe ge­lei dat twee toon­aan­ge­wen­de boe­re van Na­mi­bië, mn­re. Mecki S­chnei­der en Eb­bie Fis­cher, hul eie mo­der­ne voer­meet­stel­sel uit Ka­na­da in­ge­voer het. Suid-A­fri­ka se Landbou na­vor­sings­raad het ook on­langs so ’n stel­sel aan­ge­skaf.

In­dien die Suid-A­fri­kaan­se rooi­vleis­be­dryf dit in die vol­gen­de tien tot twin­tig jaar kan reg­kry om die ge­mid­del­de voer­om­set­ting in die land tot on­der 4 af te bring, sal dit vlei sas’ n pro­duk baie me­de­din­gend met an­der pro­te­ïen kom­mo­di­tei­te maak.

Die ver­moë van ’n koei om el­ke jaar ’n kalf te le­wer, is ook be­lang­rik. Die Vees­kool is ge­bruik om koei­pro­duk­te saam met voor­ste in­ter­na­si­o­na­le spre­kers vol­le­dig te be­spreek. Prof. Bob We­a­ber van A­me­ri­ka het by­voor­beeld le­sings oor koei­g­root­te en -pro­duk­ti­wi­teit ge­le­wer. Suid-A­fri­ka se prof. Diet­mar Holm het boe­re prak­tie­se raad oor die waar­de van ’n en­ke­le dek­tyd en die prak­tie­se toe­pas­sing daar­van ge­gee.

HE­LE WAARDEKETTING

Ver­le­de jaar se Vees­kool was u­niek in die sin dat daar na die he­le waardeketting ge­kyk is. On­der lei­ding van vyf voor­ste plaas­li­ke vleis­kun­di­ges en vyf in­ter­na­si­o­na­le kenners is die kwes­sie van klas­si­fi­ka­sie, gra­de­ring en vleis as ’n hoëwaardeproduk in be­son­der­he­de be­spreek. Daar­deur is ge­leer dat Me­at S­tan­dards Aus­tra­lia se gra­de­ring­stel­sel los­han­de die bes- te ter wê­reld is. ’n Wel­deur­dag­te gra­de­ring­stel­sel kan plaas­li­ke én bui­te­land­se ver­brui­kers aan­moe­dig om meer te be­taal in­dien vleis­ge­hal­te ge­waar­borg kan word.

Suid-A­fri­kaan­se boe­re tel on­der die bes­te ster wê­reld, maart en op­sig­te van ons klas­si­fi­ka­sie stel­sel het ons in die af­ge­lo­pe 30 jaar ge­stag­neer. Die geld wat ons aan na­vor­sing en ont­wik­ke­ling be­stee, is net ’n frak­sie van wat ons in­ter­na­si­o­na­le e­we­knieë be­stee. Dit sal on­ge­luk­kig ver­oor­saak dat ons pro­duk nie in die toekoms met Eer­ste­wê­reld­land e sal kan mee­ding nie.

Van­jaar se Vees­kool, wat van 18 tot 20 Ok­to­ber by Al­dam na­by Ven­ters­burg in die Vry­staat on­der die vaan­del van die Le­wen­de­ha­we Re­gis­tre­ren­de Fe­de­ra­sie (LRF) en B­reed­plan, met

Land­bou­week­blad as me­di­a­ven­noot, aan­ge­bied word, sal weer die he­le waardeketting dek. In­ter­na­si­o­na­le spre­kers is ge­nooi om al­le as­pek­te van die ket­ting te be­spreek. Mnr. Ja­son S­trong, uit­voe­ren­de hoof van AA Com­pa­ny, wat met 500 000 bees­te in Aus­tra­lië boer, is een van die spre­kers. Hy het dié maat­skap­py se stra­te­gie heel­te­mal ver­an­der om die waardeketting be­ter te be­nut en meer geld te maak deur op ho­ë­waar­de­mark­te en -pro­duk­te te kon­sen­treer.

Ons kan met trots sê dat die Vees­kool A­fri­ka se bes­te leer­skool vir vee­boe­re is.

FOTO: VERSKAF

’n Wel­deur­dag­te gra­de­ring­stel­sel kan plaas­li­ke én bui­te­land­se ver­brui­kers aan­moe­dig om meer te be­taal in­dien vleis se ge­hal­te ge­waar­borg kan word, soos vir hier­die sap­pi­ge Wagyu-bief­stuk.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.