POEIERSKURF-TAAKMAG OP DREEF

Landbouweekblad - - Lbw|kortliks Lbw -

Na­vor­sers aan die U­ni­ver­si­teit van P­re­to­ria is goed op dreef om poeierskurf te laat les op­sê.

Die na­vor­sing is in 2006 be­gin as deel van die u­ni­ver­si­teit se aar­tap­pel pa­to­lo­gie pro­gram en word deur prof. Jac q ui e­van­der Waals be­stuur.

Dit het reeds bruik­ba­re re­sul­ta­te op­ge­le­wer, on­der­meer doel­tref­fen­de pro­duk­sie prak­ty­ke om die ska­de te ver­min­der wat deur R­hi­zoc ton i a-swam­me en Pec­tob acte­ri­um bak­te­rieë ver­oor­saak word.

Poeierskurf-proe­we gaan nou in K­waZu­luNa­tal én in die Sand­veld in die Wes-Kaap aan­ge­plant word en die na­vor­sing sal oor die vol­gen­de 24 maan­de strek. Ja­cquie hoop om daar­mee vas te stel met wat­ter prak­ty­ke boe­re hier­die siek­te die hoof kan bied. Sy sal die in­vloed van on­der meer be­mes­ting, grond­sta­tus en ver­skil­len­de be­stry­dings­mid­dels on­der­soek.

Die eer­ste proef word tans op 3 ha in K­waZu­lu-Na­tal ge­plant. Dit sal vol­gen­de jaar in die Sand­veld her­haal word. Die re­sul­ta­te be­hoort teen vroeg 2019 be­skik­baar te wees.

On­der­ne­mings wat be­trok­ke is, is AgC­hem, Cool I­de­as, FMC, Hy­gro­tech, S­te­phan en Seun en TopCrop. — JOHAN VAN DER MERWE

FOTO: JA­CQUIE VAN DER WAALS

Poeierskurf rig jaar­liks baie ska­de by aar­tap­pels aan, maar prof. Ja­cquie van der Waals van die U­ni­ver­si­teit van P­re­to­ria en haar span is op soek na me­to­des om dit te be­perk.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.