LAAT JOU PLAN­TE RESIES JAAG

Landbouweekblad - - Lbw|nuwighede -

Ca­no­peo is’ n slim foon toe­pas­sing waar­mee jy die groei­tem­po van een­ja­ri­ge ge­was­se en gras­se in jou boer­de­ry kan meet. Die toe­pas­sing is deur die U­ni­ver­si­teit van O­kla­ho­ma in A­me­ri­ka ont­wik­kel.

Ca­no­peo se pro­gram­ma­tuur ge­bruik jou sel­foon se ka­me­rafunk­sie om grond­be­dek­king te meet. Na­dat jy ’n foto van jong gras of groen­te ge­neem het, ge­bruik Ca­no­peo ’n kon­tras­be­gin­sel om die per­sen­ta­sie grond­be­dek­king te be­paal.

El­ke foto wat jy van jou ge­was­se neem, word met die slim­foon se GPS op ’n lan­de­ry aan­ge­dui en ’n da­tum word dan aan die foto ge­kop­pel. Só kan jy ’n ge­skie­de­nis op­bou van die groei­tem­po van el­ke ge­was op el­ke lan­de­ry.

Die toe­pas­sing meet eg­ter net grond­be­dek­king en nie die vo­lu­me be­skik­ba­re weiding nie. So­dra die grond­be­dek­king dus 100% be­reik, gaan die toe­pas­sing nie meer nut in die boer­de­ry hê nie. Prys: Gra­tis.

NAVRAE: Ap­ple of An­droid se aan­lyn­win­kels. Gra­tis

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.