B­rie­we

Landbouweekblad - - Lbw|inhoud - DANKIE VIR VOER

Die be­rig “‘Bly on­der­han­del oor grond­her­vor­ming’ ” (Landbou.

com, 6 Sep­tem­ber) na aan­lei­ding van reg­ter An­tho­nie Gil­den­huys se op­mer­kings op A­gri Noord­wes se kon­gres, het be­trek­king.

Al­le boe­re is nie le­de van landbou-or­ga­ni­sa­sies nie. Die TLU SA en A­gri SA praat na­mens hul le­de. Hul­le kan slegs na­mens hul le­de ’n man­daat ver­kry om oor hul eie grond te praat, maar nie oor die res van die boe­re wat nie lid is van hul­le nie.

Ek dink dit is tyd dat die Regering eers sy eie huis in orde kry voor daar e­nig­sins ver­der on­der­han­del word oor grond.

Hoe­veel van die so­wat 30 mil­joen swart en K­hoi­san-grond­be­wo­ners in die voor­ma­li­ge tuis­lan­de, wat van­dag trust­ge­bie­de is, be­sit tot nou toe wet­tig hul ei­en­dom? Hoe­veel het ’n ti­tel­ak­te? Hoe­veel bly op ge­meen­skaps­grond (dit wil sê het net le­wens­reg)?

Hier­die men­se hoor heel­dag net leë be­lof­tes oor grond en ei­en­doms­be­sit. Só stook die on­in­ge­lig­tes vu­re om wit men­se aan te val en te ver­moor om­dat ons “al die grond be­sit”, wat twak is. Dit is Re­ge­rings­wet­te.

Die Regering be­sit die mees­te grond. Gaan maak maar jou som­me­tjies – na­si­o­na­le par­ke, trust­ge­bie­de (voor­ma­li­ge tuis­lan­de), pla­se wat deur die Regering aan­ge­koop is, grond wat deur se­mi-staats­in­stel­lings, soos E­s­kom, be­sit word, wa­ter­bron­ne . . .

Al wat vir die grond­ei­ser op die ta­fel is, is ge­meen­skaps­ei­en­doms­ver­e­ni­gings (CPA), en geen ti­tel­ak­tes nie.

Al­le pla­se – meer as 4 000 – wat tot dus­ver in hier­die mand­jie ge­plaas en aan­ge­koop is, be­hoort aan die Regering. Dit is tyd dat die Regering dié pla­se – nie in­ge­vol­ge die CPA-wet­ge­wing nie – oor­dra aan boe­re wat kán en wíl boer (nie net dink hul­le kan boer nie). Al 4 000 hier­die pla­se was eens pro­duk­tief.

Daar is meer as 20 000 pla­se op die mark. Hoe­kom word dit dan nie deur die Regering ge­koop as hy nog pla­se soek nie?

Myns in­siens word “pro­duk­tie­we” pla­se van al­les ge­stroop. Waar gaan ons heen son­der voed­sel en ’n e­ko­no­mie? Pla­se as sulks le­wer nie pro­duk­te nie. Die boer wat wíl en kán, gaan voed­sel verskaf.

Die grond­kwes­sie word as ’n slaan­sak ge­bruik. Moe­nie al­tyd die boer die skuld gee om te on­der­han­del nie. Die landbou-or­ga­ni­sa­sies moet ge­rus hul man­daat wys aan die res van die boer­de­ry­ge­meen­skap na­mens wie hul­le praat en be­slui­te neem. KWAGGA Dié brief het oor­spronk­lik op Landbou.com ver­skyn. — Red.

LOUIS MEINTJES, voor­sit­ter

van die TLU SA, skryf: Ek weet nie mooi waar­oor ek moet on­der­han­del nie. Die TLU SA se stand­punt is dat ons nie oor ons le­de se grond kan on­der­han­del nie. As ’n or­ga­ni­sa­sie kan ek mos nie toe­gee of aan­bied dat 10% of 20% ge­vat kan word nie.

Ons kan ook nie oor grond­pla­fon­ne on­der­han­del nie. As ek die be­leids­voor­stel om 1 ha weg te gee, aan­vaar, aan­vaar ek dié be­gin­sel en sal die Regering al­les vat.

Kan die Regering te­vre­de ge­stel word? Uit on­der­vin­ding kan ek sê dat daar tot nou toe niks reg­ge­kry is deur met die Regering te praat nie. Se­dert 1994 het 38 stuk­ke wet­ge­wing en be­leids­do­ku­men­te wat op die landbou van toe­pas­sing is, die lig ge­sien.

As jy sê boe­re moet gee, gee dan wat jy ook al wil gee. Moe­nie net nie huil as die ANC sê dit is nie ge­noeg nie

Ek moet ook kom­men­taar le­wer op Kwagga se stel­ling. On­be­trok­ke boe­re se stem word nie ge­hoor nie en hul­le het geen mond­stuk om hul saak te stel nie. Hul­le moet dan maar dit wat die TLU SA of A­gri SA doen en sê, aan­vaar. Jy gaan nie ’n saak hê nie.

Word ’n lid van die or­ga­ni­sa­sie wie se stand­punt en be­gin­sels by jou eie pas en maak die han­de sterk om die stand­punt uit te dra.

AL DIE VELD IS VROLIK . . . Ten spy­te van on­der­ge­mid­del­de re­ën­val het moe­der na­tuur dié len­te ’n blom­me-skou­spel aan die Wes­kus op­ge­le­wer. Jan Bos­man, hoof­subre­dak­teur van Land­bou­week­blad, het hier­die foto be­gin Sep­tem­ber in die Pos­t­berg-deel van die Wes­kus Na­si­o­na­le Park by Lan­ge­baan ge­neem.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.