Ko­ring: Groot op­ti­mis­me vir om­keer­stra­te­gie

Landbouweekblad - - Lbw|inhoud - — JEANNE VAN DER MERWE

DIE nu­we ko­ring-in­voer­ta­rief is Maan­dag af­ge­kon­dig, en teen R379,34 per ton is dit na­ge­noeg 60% la­er as die vo­ri­ge ta­rief, en die laagste se­dert Fe­bru­a­rie 2015.

Dié lae ta­rief, ge­paard­gaan­de met die swak toe­stand van die ko­ring­oes, gaan waar­skyn­lik lei tot ’n be­dui­den­de sty­ging in ko­ring-invoer.

Dr. Dirk S­try­dom, e­ko­noom by Graan SA, sê die hui­di­ge ta­rief het al op 11 Ju­lie in­ge­skop (dit ge­beur as die prys tot on­der ’n be­paal­de prys val, wat die pro- du­sen­te-or­ga­ni­sa­sie noop om aan­soek te doen om die ta­rief te laat ver­hoog).

“Dit gaan deur ’n pro­ses van ont­le­ding tus­sen ver­skeie staats­de­par­te­men­te voor­dat die ta­rief af­ge­kon­dig word, wat reg is. Ons pro­ble­me is dat daar bin­ne die mark on­se­ker­heid ont­staan oor pre­sies wan­neer die aan­kon­di­ging gaan plaas­vind.

“Daar is nie tans ’n stel­sel wat kon­se­kwent­heid ver­se­ker nie. Soms kos dit 42 werks­dae en an­der ke­re kos dit meer as 90 werks­dae. In die on­lang­se ge­val was daar ver­skeie ta­rie­we – R379,34, R752,35 en R909,99 – en die vraag bly wan­neer wat­ter een ge­pu­bli­seer gaan word.”

SEKERHEID

S­try­dom sê in werk­lik­heid be­hoort die ta­rief vol­gens hui­di­ge in­ter­na­si­o­na­le mark­pry­se R909 te wees, maar die hui­di­ge ta­rief

is slegs R379,34, wat baie ver­war­ring ver­oor­saak en ter­self­der­tyd be­mar­king be­moei­lik.

“Dus is die groot vraag om net sekerheid te skep deur ’n goeie stel­sel met rig­ly­ne.

“As ’n mens weet bin­ne by­voor­beeld 40 werks­dae (na­dat ’n nu­we ta­rief in­ge­skop het) gaan daar ’n af­kon­di­ging plaas­vind, sal daar al baie meer sekerheid wees en sal dit be­sluit­ne­ming ver­ge­mak­lik. “Ons praat tans met die o­wer­he­de. Hul­le moet ont­le­dings doen om se­ker te maak die ta­rief is in orde vol­gens die wet en ver­staan dat dit nie net ’n af­te­ken­pro­ses is nie.

“In Eu­ro­pe­se mark­te ge­beur dié pro­ses bin­ne ’n dag. Ons ver­soek wél dat die pro­ses her­sien word en dat du­pli­se­ring tus­sen de­par­te­men­te uit­ge­sny word,” sê hy.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.