DIS G’N MEDEDINGING

Landbouweekblad - - Lbw Verwoesting -

Twee kos­ver­wer­kers, Beef­cor en Ca­pe Fruit Pro­ces­sors (CFP), is aan­ge­kla daar­van dat hul­le mark­te on­der me­kaar ver­deel het deur oor­een­koms­te te sluit wat ver­band hou met die koop en ver­koop van si­tru­spulp en on­ge­droog­de si­trus­skil­le, wat ge­bruik word in die ver­vaar­di­ging van vee­voer. Die maat­skap­pye het blyk­baar oor­een­ge­kom om nie met me­kaar mee te ding in die ver­wer­king van die skil­le en pulp vir vee­voer nie. CFP het na be­we­ring on­der­neem om nie die pulp en skil­le aan e­ni­ge an­der par­ty te ver­koop son­der Beef­cor se ge­skre­we toe­stem­ming nie. Dié oor­een­koms be­staan se­dert min­stens 2016 en

duur vol­gens die kom­mis­sie steeds voort. Die kom­mis­sie het die klag na die Me­de­din­gings­tri­bu­naal ver­wys en

vra dat die twee maat­skap­py ’n ad­mi­nis­tra­tie­we boe­te be­taal ten be­drae van 10% van hul on­der­skeie jaar­lik­se om­set.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.