MNR. S­TE­FAN ERAS­MUS

Landbouweekblad - - Lbw Vee -

WAT BE­TE­KEN DIT VIR JOU OM AS DIE OOS-KAAPSE JONGBOER VAN DIE JAAR BEKROON TE WORD?

Dit was baie on­ver­wags! Aan­ge­sien ek nie ’n stoet­boer is nie, het die ti­tel nie kom­mer­si­ë­le waar­de nie, maar dit het wel waar­de ten op­sig­te van die bloot­stel­ling wat ek kry. Dit laat jou ook op­nuut na jou eie stel­sels op die plaas kyk en waar jy dit kan ver­be­ter.

WAT IS DIE BE­LANG­RIK­STE LES WAT JY AL GE­LEER HET?

Wan­neer jy mis­luk — nie ás jy mis­luk nie — mis­luk net vin­nig. Moet dit nie uit­rek nie. Maak jou fout, leer daar­uit en be­weeg aan.

HET JY AL FOUTE GE­MAAK IN JOU BOERDERYLOOPBAAN?

Ja, om ont­wik­ke­ling met kon­tant te doen p­leks van om dit te fi­nan­sier. Kon­tant­vloei­be­stuur is baie be­lang­ri­ker. Daar­om ver­kies ek nou om uit­brei­dings eer­der oor ’n kor­ter ter­myn te fi­nan­sier.

WAT IS DIE BES­TE BE­SLUI­TE WAT JY GE­NEEM HET SE­DERT JY BE­GIN BOER HET?

Ek het ons be­sproei­ing­stel­sels ver­an­der, ’n be­ter lam­stel­sel in­ge­stel en voort­ge­bou op my ou­pa en pa se grond­be­wa­rings­fi­lo­so­fie.

Mev. Yo­lan­di en mnr. S­te­fan Eras­mus is die der­de ge­slag wat op Be­skuit­fon­tein boer.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.