PLAASINLIGTING

Landbouweekblad - - Lbw Graan -

LIGGING: Por­ter­vil­le, Wes-Kaap

NAAM: Vi­sa­gie Boer­de­ry BK

VERTAKKINGS: Ko­ring, ka­no­la, ha­wer vir hooi en weiding vir swart An­gus-speen­kal­wers

BETROKKENHEID BY WAARDEKETTING: Vi­sa­gie Boer­de­ryis­be­trokkeen­hetaan­de­leinGi­de­onMil­ling,’n klein­ko­ring­meu­linKaap­stad,waar’ngroot­deel­van­sy ko­ring­ge­maal­word.Vi­sa­gieBoer­de­ry­he­took’naan­deel in­ECNVer­voerBK,wat­pro­duk­tein­si­lo’s­na­meu­lens ver­voer. ECN Ver­voer is be­gin saam met een van sy be­stuur­ders, wat dit be­dryf.

GE­MID­DEL­DE RE­ËN­VAL: 479 mm per jaar

KORTOM

Die Kaapse fi­na­lis­te van Graan SA se Graan­pro­du­sent van die Jaar­kom­pe­ti­sie kon­sen­treer al ja­re lank op ko­ring en ka­no­la en volg prak­tye wat daar­op ge­mik is om wins te maak, die pro­bleem met raai­gras te oor­kom en ou ploeg­ban­ke op te breek.

Hul­le glo aan nou­keu­ri­ge boer­de­ry­aan­te­ke­nin­ge om hul­le met die druk van ’n knop­pie te help om fi­nan­si­ë­le en boer­de­ry­be­plan­ning te doen.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.