DELMAS-KRAGSTASIES KAN WA­TER UIT LOSKOPDAM ONBRUIKBAAR MAAK

Landbouweekblad - - Lbw | Nuus - JASPER RAATS

TWEE maat­skap­pye wat be­oog om krag­sen­tra­les op die oe­wer van die Wil­ge­ri­vier na­by Delmas te bou het be­sluit om hul steun aan die De­par­te­ment van Om­ge­wing­sa­ke in sy regs­ge­ding teen die nie­ re­ge­rings­or­ga­ni­sa­sie Groun­dWork te ont­trek.

Groun­dWork het ’n aan­soek in die Noord­Gau­teng­se Hoog­ge­regs­hof ge­bring na­dat die De­par­te­ment aan KiPo­wer (Edms .) Bpk. en Kuy­a­sa Mi­ni ng( Edms .) Bpk. om­ge­wings­toe­stem­ming ver­leen het om elk ’n pri­va­te krag­sen­tra­le van 600 MW op te rig. Die De­par­te­ment van Wa­ter en Sa­ni­ta­sie het ook reeds’ n wa­ter­ge­bruik s­li­sen­sie aan KiPo­wer uit­ge­reik.

Die Sen­trum vir Om­ge­wings­reg (CER) het na­mens Groun­dWork die hof ver­soek om die om­ge­wings goed­keu­ring ter sy­de te s­tel en ook teen die wa­ter­li­sen­sie ge­ap­pel­leer na­dat drie on­af­hank­li­ke spe­si­a­lis­ver­slae ge­wys het die be­plan­de krag­sen­tra­les e om­ge­wings be­stuurs­plan en voor­ko­men­de maat­re­ëls is on­toe­rei­kend om er­ge be­soe­de­ling van die Wil­ge­ri­vier te voor­kom.

KRI­TIEK VIR LAND­BOU

Die Wil­ge­ri­vier is van ui­ter­ste be­lang vir die Suid­A­fri­kaan­se land­bou. Dit vloei in die Oli­ fants­ri­vier in, wat op sy beurt in die Loskopdam en Flag Bos­hie­lo­dam in­vloei voor­dat dit deur die Kru­ger­wild­tuin na Mo­sam­biek vloei.

“Die Wil­ge­ri­vier is re­la­tief skoon en help om die hoë be­soe­de­lings vlak­ke in die O­li­fants­ri­vier tot aan­vaar­ba­re vlak­ke af te wa­ter,” sê mnr. Johan van S­tryp van A­gri Lim­po­po. Hy is nou be­trok­ke by die mo­ni­te­ring van wa­ter­ge­hal­te en waar­sku dat be­soe­de­ling in die Wil­ge­ri­vier die bord­jies vir Lim­po­po en M­pu­ma­lan­ga se boe­re kan ver­hang.

“Dit kan ho­ër be­soe­de­lings vlak­ke mee­bring as­wa t vir voed­sel­pro­duk­sie toe­laat­baar is.”

Van S­tryp se waar­sku­wing word be­ves­tig in die om­ge­wings­ver­slag van die ver­e­ni­ging vir wa­ter en landelike ont­wik­ke­ling (AWARD). Dié or­ga­ni­sa­sie se stu­dies het ge­wys dat die on­der­O­li­fants­ri­vier nog vir mens en dier bruik­baar is dank­sy die re­la­tie­we skoon sta­tus van die Wil­ge­ri­vier.

STRYD DUUR VOORT

Dr. S­te­ven Camp­bell, ’n A­me­ri­kaan­se hi­dro­loog wat ook ’n ver­slag vir die Groun­dWork­saak saam­ge­stel het, waar­sku dat die mi­ti­ga­sie­stap­pe wat KiPo­wer voor­stel om be­soe­de­ling te voor­kom, heel­te­mal on­toe­rei­kend is en dat op­per­vlak­ en grond­wa­ter waar­skyn­lik be­soe­del sal word.

Hoe­wel die twee be­oog­de krag­sen­tra­les se pro­ku­reurs nie meer die Groun­dWork­aan­soek teen­staan nie, is dit nog nie dui­de­lik of die De­par­te­ment van Om­ge­wing­sa­ke sal voort­gaan om sy be­sluit in die hof te ver­de­dig nie. Die aan­soek om die goed­keu­ring ter sy­de te s­tel bly dus staan.

Die krag­sen­tra­les se pro­ku­reurs het reeds aan­ge­dui dat hul­le be­oog om op­nuut om om­ge­wings toe­stem­ming aan­soek te doen.

Die be­oog­de in­dus­tri­ë­le ak­ti­wi­tei­te hou nie net vir Suid­A­fri­ka ri­si­ko in nie, maar ook vir Mo­sam­biek. Die O­li­fants­ri­vier voed ook die Mas­sin­gi­r­dam in dié land. Ten spy­te daar­van sê die De­par­te­ment van Wa­ter en Sa­ni­ta­sie in sy goed­keu­ring s b­rief dat die op­vangs­ge­bied aan geen in­ter­na­si­o­na­le ver­eis­tes hoef te vol­doen nie.

‘Dit kan ho­ër be­soe­de­lings vlak­ke mee­bring as wat vir voed­sel­pro­duk­sie toe­laat­baar is.’

FOTO: MEGABOERE

Ta­fel­drui­we on­der ha­el­net­te in die Del­mas­om­ge­wing.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.