LANDBOUNUUS UIT A­FRI­KA

Landbouweekblad - - Lbw | Nuus -

1 NI­GE­RIË | Kom be­mar­kings­ra­de te­rug?

Die Ni­ge­rie­se fe­de­ra­le re­ge­ring be­oog ’n na­si­o­na­le ge­sprek oor die voor­ge­stel­de her­in­stel i ng van land­bou be­mar­kings­ra­de, sê mnr. Au du Og­beh, di e­land se mi­nis­ter van land­bou.

Og­beh het op ’n her­den­king van die land se on­af­hank­lik­heids­wor­ding ge­sê die ra­de het ver­se­ker dat land­bou­pro­duk­te aan die ver­eis­tes van uit­voer­be­stem­mings vol­doen. Se­dert di tin 1974 (ty­dens die land se eer­ste mi­li­tê­re be­wind van 1966 tot 1979) af­ge­skaf is, was daar eg­ter min men­se wat aan boe­re ver­dui­de­lik het hoe om ge­was­se te ver­bou en te kweek ten ein­de uit­voer­mark­te te­vre­de te s­tel. Og­beh meen dit is no­dig dat be­lang­heb­ben­des in die land­bou-waar­de­ket­ting die in­vloed en pro­ble­me van dié ra­de be­spreek om te be­sluit of dit her­in­ge­stel moet word. — P­re­mi­um Ti­mes

2 MALAWI | Re­ge­ring moet keer oor saad

Die Ma­la­wie­se re­ge­ring is on­der druk om die ge­bruik van nie-kom­mer­si­ë­le saad­kul­ti­vars te ver­skans in wet­ge­wing wat tans her­sien word. Ak­ti­vis­te waar­sku dat die hui­di­ge be­leids­voor­stel­le vir die voor­ge­no­me wets­wy­si­gings oor teel­reg­te in­heem­se saad­kul­ti­vars ig­no­reer en daar­mee saam ’n sek­tor wat be­dui­dend tot kos­pro­duk­sie by­dra.

Die re­ge­ring het on­langs aan­ge­kon­dig die wy­si­gings mik om die kom­mer­si­ë­le reg­te van plant­kwe­kers, saad­ge­hal­te en dus die land­bou­sek­tor as ge­heel te ver­sterk. K­ri­ti­ci van die nu­we re­ëls sê eg­ter die wet­ge­wing lê meer klem op die be­sker­ming van kom­mer­si­ë­le saad­maat­skap­pye as voed­sel­se­ker­heid. — T­hom­son Reu­ters

1 2

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.