IN­TER­NA­SI­O­NA­LE LANDBOUNUUS

Landbouweekblad - - Lbw | Nuus | Internasionale Handel -

1 NIEU-SEELAND | Ki­wi’s kat­voet vir GM

Die mees­te po­li­tie­ke par­tye in Nieu-Seeland is ten guns­te daar­van dat die hui­di­ge mo­ra­to­ri­um op GM ge­was­se in plek bly weens “mis­luk­kings” van GM-teg­no­lo­gie in an­der lan­de en die voort­ge­set­te vraag na GM-vrye ge­was­se. Dit is vol­gens ’n op­na­me deur die or­ga­ni­sa­sie S­cien­ce Me­dia Cen­t­re. Nieu-Seeland se Groen Par­ty is heel­te­mal ge­kant daar­teen en wil hê selfs in­ge­voer­de kos wat GM be­stand­de­le be­vat, moet as so­da­nig ge­ë­ti­ket­teer word. Die Ar­bei­ders­par­ty stem saam, maar sal die fi­na­le be­sluit aan die land se o­wer­heid vir om­ge­wings­be­sker­ming oor­laat. Die e­nig­ste par­ty wat hoe­ge­naamd ten guns­te van GM ge­was­se is, is New Ze­a­land First en selfs dié par­ty sal die in­bring van GM sa­de goed­keur mits dit “met ui­ter­ste om­sig­tig­heid” en“in vei­li­ge la­bo­ra­to­ri­um toe­stan­de” ge­doen word. — The S­cot­tish Far­mer

2 NEDERLAND | Kool­stof bly kon­stant

Die wê­reld­wye pro­duk­sie van kool­stof­di­ok­sied het ver­le­de jaar sta­ties ge­bly. C­hi­na en A­me­ri­ka, die lan­de ter wê­reld wat die mees­te van dié kweek­huis­gas vry­stel — naas In­dië — het die­self­de hoe­veel­heid of min­der van dié gas vry­ge­stel, vol­gens die Ne­der­land­se Om­ge­wings as­ses­se­rings a­gent­skap. Tog is daar ver­le­de ja ar­me e­ras 35 mil­jard ton kool­stof­di­ok­sied in die at­mos­feer vry­ge­stel. Ver­der het die pro­duk­sie van an­der kweek­huis­gas­se, hoof­saak­lik me­taan­gas wat bees­te af­skei en gas­lek­ka­sies as deel van o­lie- en gas-eks­plo­ra­sie, met 1% ge­styg. Die af­plat­ting in die vry­stel­lings vlak­ke van kweek­huis­gas­se het ook in 2014 en 2015 plaas­ge­vind, maar is on­ge­hoord in ’n tyd van wê­reld­wye e­ko­no­mie­se groei. — The Gu­ar­di­an

3 KATAR | Hoen­ders in die woes­tyn

’n Lank be­loof­de hoen­der­plaas het her­nu­de mo­men­tum ge­kry weens on­min tus­sen Katar en sy buur­lan­de, wat kos-in­voer na hier­die land erns­tig be­moei­lik. Die maat­skap­py Dar Al Ra­y­an sê die kom­pleks sal ’n pro­duk­sie­ver­moë van 70 000 ton hoen­der­vleis en 250 mil­joen ei­ers per jaar hê. Die plan is om nie net ’n pluim­vee­plaas te ves­tig nie, maar ook ’n “he­le e­ko­stel­sel wat die pro­duk­sie van bin­ne­land­se pluim­vee­pro­duk­te on­der­steun”, soos voer­fa­brie­ke, die pro­duk­sie van on­ver­werk­te ma­te­ri­aal om dié voer mee te maak en an­der stap­pe, wat die ves­ti­ging van klei­ner pluim­vee­pla­se sal aan­moe­dig. Hier­die plan­ne is reeds in 2014 aan­ge­kon­dig, maar is toe vroeg in 2015 uit­ge­stel te mid­de van kos­te­be­snoei­ings deur die s­taat. Se­dert Sa­oe­di-Ara­bië, E­gip­te, die Ver­e­nig­de Ara­bie­se E­mi­ra­te en Bahrein in Ju­nie weens po­li­tie­ke kwes­sies toe­stem­ming vir die in­voer van kos na Katar weer­hou, moet die land drin­gend self­ver­sor­gend word. — Doha News

2 3 1

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.