Vee­kom­pe­ti­sies trek nu­we baad­jie aan

Die Aldam-veeskool is be­kend om ver­skeie vee­kom­pe­ti­sies. Van­jaar is die ver­skil­len­de Zoe­tis-bul­kom­pe­ti­sies ver­nu­we en twee nu­we af­de­lings is ook be­gin.

Landbouweekblad - - Lbw | Veeskool -

Die fi­na­lis­te vir die Bul van die Jaar is die af­ge­lo­pe 15 jaar op die skoue in Pie­ter­ma­ritz­burg, Vry­burg, P­re­to­ria en Wind­hoek en la­ter ook Lich­ten­burg en Moor­rees­burg on­der leiding van Suid-A­fri­ka se voor­ste in ter­ras­be­oor­de­laar, mnr. Mar­tin Seyf­ferdt, aan­ge­wys. Die al­ge­he­le wen­ner is dan aan­ge­wys op die jaar­lik­se Aldam-vleis­bees­skool, wat van van­jaar af die Veeskool heet om­dat daar nou ook groot klem op klein­vee­boer­de­ry is.

Dr. Mi­cha­el Bradfield, or­ga­ni­seer­der van die Veeskool, wat deur die Le­wen­de­ha­we Re­gis­tre­ren­de Fe­de­ra­sie (LRF), B­reed­plan en Land­bou­week­blad aan­ge­bied word, sê die LRF het be­sluit om die ver­skil­len­de Zoe­tis-bul­kom­pe­ti­sies te ver­nu­we en twee nu­we af­de­lings te be­gin.

Die Zoe­tis Bul van die Jaar op skoue sal vo­ren­toe bin­ne ras be­oor­deel word, waar­na die fi­na­lis­te oor skoue heen met me­kaar ver­ge­lyk sal word. Die fi­na­le eer­be­wys sal op grond van pres­ta­sie­sy­fers toe­ge­ken word.

Die Zoe­tis Be­proef­de Bul van die Jaar is nou ’n kom­pe­ti­sie waar­in die bul­le in min­stens drie kuddes met goeie pres­ta­sie op e­ko­no­mie­se be­lang­ri­ke ei­en­skap­pe moet pres­teer. Die kom­pe­ti­sie be­trek al­le bul­le in die be­dryf. Ras­be­oor­de­laars of keur­ders sal self el­ke te­lers­ge­noot­skap se fi­na­lis­te aan­wys.

Die Land­bank Koei­groep van die Jaar is tot nou toe ge­kies op grond van die tien bes­te koeie in el­ke te­ler se kud­de, ge­grond op re­pro­duk­sie, pres­ta­sie en groei­of kar­kas­pres­ta­sie.

Voortaan sal die wen­ners op grond van e­ko­no­mie­se se­lek­sie-in­dek­se ge­kies word (waar van toe­pas­sing).

Die groot­ste ver­an­de­ring is dat die he­le kud­de nou in aan­mer­king ge­neem word. Mi­cha­el sê om­dat se­lek­sie-in­dek­se ge­bruik word, het klein en groot kuddes ’n ge­ly­ke kans om te pres­teer as kop­pel­bul­le oor kuddes heen ge­bruik word.

Van­jaar word die eer­ste keer ’n U­nis­tel Jong­bul van die Jaar op grond van ge­me­te pres­ta­sie aan­ge­wys.

Die Pick n Pay Te­ler van die Jaar se ver­eis­tes is on­ver­an­derd en neem die ge­ne­tie­se voor­uit­gang in die kud­de, waar­de­toe­voe­ging tot die be­dryf en die te­ler se be­trok­ken­heid in die be­dryf in aan­mer­king.

Pick n Pay en Rudd Pro­ducts se Op­ko­men­de Te­ler van die Jaar se ver­eis­tes bly ook die­self­de. E­ni­ge op­ko­men­de stoet- of kom­mer­si­ë­le boer mag deel­neem.

Die BKB Vol­le­dig­heid van Pres­ta­sie-eer­be­wys se kri­te­ria is s­tren­ger ge­maak om­dat ’n groot aan­tal deel­ne­mers nou re­kord­hou­ding doen en dus in aan­mer­king kom.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.