Groot pry­se be­loon wen­boe­re

Du Pont Pi­on eers e Weeg-en-Wen™ op­brengs kom­pe­ti­sie daag mie­lie-en so­jo­boon­boe­re uit om met hul bes­te op­brengs per hek­taar teen me­kaar mee te ding.

Landbouweekblad - - Lbw | Fokus | Weeg-En-Wen-Opbrengskompetisie -

Di e Weeg-en-Wen ™- op­brengs kom­pe­ti­sie is nie net be­perk tot aan­plan­tings uit die­pro­duk­mand­jie van Pi­o­neer nie. E­ni­ge boer van 18 jaar of ou­er wat op meer as twee hek­taar boer, kan met e­ni­ge ge­re­gis­treer­de kul­ti­var van e­ni­ge saad­maat­skap­py deel­neem.

Dit kos R1 000 om in te skryf. Boe­re moet voor ’n be­paal­de tyd in Ju­lie hul uit­ge­soek­te lap mielies of so­ja­bo­ne van min­stens twee hek­taar stroop en hul ver­slag in­dien. Die oes­pro­ses, as­ook die le­we­rings­pro­ses en fi­na­le weeg van die vrag word deur twee aan­ge­we­se toe­sig­hou­ers na­ge­gaan. Die vol­le­di­ge s­tel kom­pe­ti­sie­re­ëls is by

www.wee­gen­wen.co.za te sien.

PRY­SE OP DIE SPEL

DuPont Pi­o­neer is die hoof­borg. John Dee­re en Syn­gen­ta is die me­de­bor­ge. San­tam A­gri, FNB en Sen­ter360 bied by­ko­men­de borg­skap­pe.

“El­ke borg maak dit vir ons moont­lik om deel­ne­mers aan dié kom­pet­sie te be­loon met fan­tas­tie­se pry­se. Die agt ka­te­go­rie­wen­ners kry elk pry­se ter waar­de van R50 000,” sê mnr. Du P­reez K­rit­zin­ger, be­mar­kings­be­stuur­der van Du Pont Pi on­eer

DUPONT PI­O­NEER

Mn­re. Heinz Oel­ler­mann, sa­ke­be­stuur­der by DuPont Pi­o­neer, en E­mi­le van den Berg, hoof­land­bou­kun­di­ge, het op die prys­uit­de­ling s ge­leent­heid ge­sels oor die maat­skap­py se voor­uit­gang en hoe dit boe­re help.

Met Pi­o­neer, Pan­nar Saad en Dow A­gro S­cien­ce nou saam in die DuPont-stal kan boe­re uit­sien na nóg meer voor­de­le wat daar­uit spruit.

DuPont het die af­ge­lo­pe paar jaar R100 mil­joen be­lê in die A­fri­ka-teg­no­lo­gie sen­trum, wat tans ’n groot aan­tal we­ten­skap­li­kes en be­kwa­me teg­ni­ci van­uit A­fri­ka in diens het.

Plaas­li­ke na­vor­sing, by ver­skeie ge­rie­we in Suid-A­fri­ka en el­ders op die vas­te­land, word deur ge­rie­we soos hier­die on­der­steun: Die Delmas-teg­no­lo­gie sen­trum, wa top na­vor­sing in die be­lang­ri­ke oos­te­li­ke pro­duk­sie­streek toe­ge­spits is, huis­ves ’n mie­lie-en’ n son­ne­blom­pro­gram, as­ook sleu­tel na­vor­sings ge­rie­we van Pi on­eer en Pan­nar, u­nie­ke kiem­plas­ma, as­ook ta­lent en on­der­vin­ding wat saam­snoer om kul­ti­var­te­ling en -ont­wik­ke­ling vir A­fri­ka te be­vor­der. ’n Na­vor­sing­sen­trum op Hoog­e­kraal (na­by K­lerks­dorp) doen na­vor­sing op ver­skeie ge­was­se vir DuPont Pi­o­neer en Pan­nar met die klem op droog­te ver­draag­saam­heid in die wes­te­li­ke stre­ke. A­fri­ka se groot­ste pri­va­te in­sek­ta­ri­um. Hier kyk na­vor­sers en teg­ni­ci na die ont­wik­ke­ling van ei­en­skap­pe om ver­nie­ti­gen­de plae, waar­van som­mi­ge u­niek aan die vas­te­land is, doel­tref­fend te be­stuur.

JOHN DEE­RE

Mnr. Luk as Groe­ne wal d, ver­koops­be­stuur­der van John Deer e in A­fri­ka suid van die Sa­ha­ra, het op die prys­uit­de­ling s ge­leent­heid ge­sê dat die maat­skap­py hom graag as borg met die kom­pe­ti­sie ver­bind.

“Ons is be­trok­ke om­dat dit oor die boer gaan. Suid-A­fri­kaan­se boe­re is se­ker­lik van die bes­te ter wê­reld.”

Lu­kas het boe­re in die ge­hoor ge­prys vir hul deur­set­tings­ver­moë, ver­nuf en ne­de­rig­heid .“Die pro­ble­me waar­deur jul­le el­ke dag in die ge­sig ge­staar word, wys dat jul­le ’n pas­sie het vir wat jul­le doen. Daar is in­tel­li­gen­sie en y­wer en ’n oog op die Va­der.

“Aan die ein­de van die dag moet ons tog al­mal saam­werk, want dit gaan oor voed­sel­se­ker­heid. John Dee­re ver­koop nie net trek­kers nie, ons is in die voed­sel­be­dryf. El­ke dag help ons boe­re om kos te pro­du­seer. Ons is hier om die pad saam met jul­le te loop om mens en dier el­ke dag te help voed.”

SYN­GEN­TA

Me. Lin­da van der Mer­we, hoof van kli­ën­te-be­mar­king by Syn­gen­ta SA, het die maat­skap­py se on­der­steu­ning aan boe­re be­klem­toon.

“Die boe­re in Suid-A­fri­ka is hel­de. Dit was vir Syn­gen­ta ’n voor die hand lig­gen­de be­sluit om saam met DuPont Pi­o­neer in ven­noot­skap te tree in hier­die kom­pe­ti­sie. Ons ver­staan dat el­ke be­sluit wat jy op jou plaas neem, goed op­ge­weeg word en dat die re­sul­taat van be­slui­te dik­wels ’n groot im­pak het op pro­duk­ti­wi­teit en wins­ge­wend­heid.

“Die an­der bor­ge en Syn­gen­ta wil saam met boe­re werk om die mees­te te kry uit die slim be­slui­te wat jul­le neem.”

Lin­da het be­na­druk hoe Syn­gen­ta hier­die on­der­steu­ning aan boe­re bied.

“Syn­gen­ta be­stee daag­liks R60 mil­joen aan nu­we pro­duk­ont­wik­ke­ling en na­vor­sing. Pro­duk­te word ook nie net in ver­af lan­de ont­wik­kel nie. Ons toets nu­we pro­duk­te plaas­lik om se­ker te maak dat dit die op­los­sings bied wat Suid-A­fri­kaan­se boe­re soek.

“Slim ven­noot­skap­pe met an­der maat­skap­pye in die be­dryf en deel­na­me in na­vor­sing en be­dryfs­lig­ga­me, soos Graan SA, is vir ons baie be­lang­rik. Só werk ons saam met Graan SA om die Grain A­ca­de­my moont­lik te maak. Hier­die op­lei­dings­ge­leent­heid vir jong graan­boe­re lê klem op pro­bleem­op­los­sing, e­mo­si­o­ne­le on­der­wer­pe en as­pek­te soos op­hef­fings­werk.

“Pro­jek­te, soos A­griSa­fe, help boe­re wat Syn­gen­ta-pro­duk­te ge­bruik om hul­self teen die wis­sel­val­lig­heid van die mark te beskerm. Van­jaar het A­griSa­fe so­wat R52 mil­joen aan deel­ne­men­de boe­re uit­be­taal.”

FOTO: LIZA BOHLMANN

Twee toe­sig­hou­ers moet ty­dens die oes- en le­we­rings­pro­ses teen­woor­dig wees, en die ge­wig, vog en die op­per­vlak wat ge­oes is, be­ves­tig. Die graan­in­houd van die twee hek­taar word in graan­ver­voer­hou­ers na die plaas­li­ke ko­ö­pe­ra­sie ge­neem en ge­weeg. Het­sy op die plaas of by die ko­ö­pe­ra­sie moet die graan ge­weeg word op ’n skaal wat deur staats­amp­te­na­re ge­ïn­spek­teer en goed­ge­keur is.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.