HOE GE­MAAK MET ONKRUIDDODERDOELTREFFENDHEID IN OES­RES­TE?

Landbouweekblad - - Lbw | Graan -

Een van die pro­ble­me wat boe­re in die ver­le­de met skyf­plan­ters on­der­vind het, is dat die be­kam­ping van on­kruid swak­ker was om­dat die plan­ters nie on­kruid­do­ders, soos trif­lu­ra­lien, so goed kan in­kor­po­reer soos tand­plan­ters nie.

Met “nu­we” on­kruid­do­ders, soos Sa­ku­ra (reg.nr. L9082, Wet 36 van 1947) en Boxer Gold (reg.nr. L8222), is in­kor­po­re­ring nie meer ’n ver­eis­te nie.

“Ons weet hoe be­lang­rik grond­be­dek­king vir vog­be­wa­ring, grond­le­we en die ver­min­de­ring van e­ro­sie is, maar so ’n dik stop­pel­kom­bers op die grond kan on­kruid­do­der on­der­skep voor­dat dit op die grond kom, en die doel­tref­fend­heid daar­van verlaag,” sê dr. Ken Flo­wer van die U­ni­ver­si­teit van Wes-Australië in Perth.

Mnr. Ya­seen K­ha­lil van die U­ni­ver­si­teit van Wes-Australië het na­vor­sing ge­doen oor wat met on­kruid­do­ders ge­beur waar dit op lan­de met 4 ton oes­res­te per hek­taar ge­spuit word.

Hy het ge­kyk of on­kruid­do­ders, soos trif­lu­ra­lien, pi­rok­sa­sul­foon (Sa­ku­ra) en pro­sul­fo­karb-me­to­lak­lor (Boxer Gold), raai­gras kan be­kamp nul, se­we en 14 dae ná re­ën en of die hoe­veel­heid re­ën ’n in­vloed op hul wer­king het.

Sy na­vor­sing toon dat die mees­te on­kruid­do­ders met re­ën in die grond ge­loog het. Die ver­skil was nie baie groot nie: 5 mm was am­per so goed soos 20 mm. Hoe gou­er dit re­ën na­dat die on­kruid­do­der toe­ge­dien is, hoe be­ter die wer­king.

Die in­ten­si­teit van die re­ën het nie ’n ver­skil ge­maak nie.

Ken sê Ya­seen het ge­vind dat Sa­ku­ra die ge­skik­ste on­kruid­do­der vir lan­de met dik oes­res­te is.

“Sa­ku­ra kan min­stens 14 dae op die oes­res­te ak­tief bly om raai­gras te be­kamp.”

Boxer Gold het geen uitwerking ge­had ná 14 dae nie, en re­sul­ta­te met trif­lu­ra­lien het baie ge­wis­sel, maar dit werk be­ter as dit gou ná toe­die­ning re­ën.

Min­der on­kruid­do­der het uit­ge­loog as dit op droë stop­pels toe­ge­dien is as op nat stop­pels.

FOTO: JOHN SLABBER

On­lang­se na­vor­sing toon dat oes­res­te nie nu­we voor­op­koms­on­kruid­do­ders on­der­skep en hul doel­tref­fend­heid be­na­deel nie.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.