Wintergraan groei stadig — BFAP

Daar word nie groot sty­gings in die to­ta­le aan­plan­tings van wintergraan en -o­lie­sa­de in die vol­gen­de de­ka­de ver­wag nie. Daar sal veel eer­der ’n ver­skui­wing van hek­ta­re tus­sen koring, gars en ka­no­la wees na­ma­te die wins­ge­wend­heid van die ge­was­se ver­an­der.

Landbouweekblad - - Lbw | Inhoud -

Die Bu­ro vir Voed­sel- en Land­bou­be­leid (BFAP) se vooruitskouing vir van­jaar tot 2026 voor­sien nog ’n da­ling in ko­rin­gaan­plan­tings van die hui­di­ge 479 600 ha tot dit op net meer as 400 000 ha sta­bi­li­seer ( GRAFIEK 1 ). So­wat 65% daar­van sal in die Wes-Kaap wees, ter­wyl op­per­vlak­tes in die be­sproei­ings­ge­bie­de ook re­de­lik kon­stant gaan bly, hoe­wel dit sterk me­de­din­ging van per­ma­nen­te ge­was­se vir besproeiingswater sal kry. Die ver­de­re da­ling in ko­rin­gaan­plan­tings sal weens ’n ver­wag­te toe­na­me in ka­no­la-en gars­aan­plan­tings wees.

Ko­ring­boe­re in die Wes-Kaap het van­jaar 325 000 ha aan­ge­plant, maar ’n droë win­ter knou oes­te. Die BFAP ver­wag ko­ring­pro­duk­sie gaan in die vol­gen­de tien jaar met min­der as 1% per jaar styg tot so­wat 1,7 mil­joen ton in 2026. Die toe­na­me sal wees dank­sy ho­ër pro­duk­ti­wi­teit, pleks van gro­ter op­per­vlak­tes.

Die ge­raam­de groei in ko­ring­pro­duk­sie sal eg­ter on­vol­doen­de wees om in die toe­na­me in vraag van 1,4% per jaar te voor­sien. Die ver­wag­ting is dat ko­rin­gin­voer van vol­gen­de jaar af gro­ter as plaas­li­ke pro­duk­sie sal wees. Dít het al in 2015 ge­beur.

Die BFAP ver­wag Suid-A­fri­ka sal al teen 2026 by­na 2 mil­joen ton koring per jaar in­voer.

LA­ER KORINGPRYS

Die be­trek­lik guns­ti­ge toe­stan­de wat tot ver­le­de jaar ge­geld het om ver­ge­le­ke met die 2015prys ’n 10%-ver­ho­ging in die koringprys te ver­oor­saak, geld meest­al nie van­jaar nie. Die toe­stan­de het in­ge­sluit ’n swak­ker rand, ’n ver­an­der­li­ke ta­rief op in­ge­voer­de koring wat heel­jaar meer as R1 000/ton was en die feit dat koring teen in­voer­pa­ri­teit ver­han­del om­dat Suid-A­fri­ka ’n net­to in­voer­der van koring is.

In teen­stel­ling daar­mee is ko­ring­pry­se la­er en mar­ges van­jaar on­der druk weens die ver­la­ging van die ver­wy­sings­prys vir die be­re­ke­ning van die ta­rief tot $279/ton (so­wat R2 685/ton), die ver­ster­king van die rand en die droog­te in die Wes-Kaap. Die prys is ver­der on­der druk om­dat 300 000 ton koring ta­rief­vry uit die Eu­ro­pe­se U­nie in­ge­voer kan word.

Vol­gens die BFAP se vooruitskouing sal ko­ring­pry­se van van­jaar tot 2026 met 1,2% per jaar styg – ver­al weens die waar­de­ver­min­de­ring van die rand en ’n ta­rief op in­ge­voer­de koring wat na ver­wag­ting die he­le tyd­perk sal geld.

GARS ONSEKER

Gars­pro­duk­sie kan teen 2026 tot 450 000 ton be­reik as ABIn­bev, Suid-A­fri­kaan­se Brou­e­rye se nu­we ei­e­naars, die­self­de stra­te­gieë vir prys­vor­ming en kon­trak­te­ring as hul voor­gan­gers volg, en as die toe­ge­wy­de na­vor­sing en ont­wik­ke­ling wat vroeër ge­doen is, voort­ge­sit word. Die BFAP sê die ra­ming in GRAFIEK 2 kan aan­sien­lik ver­an­der as die stra­te­gieë ver­an­der.

Aan­ge­sien gars wat wins­ge­wend­heid be­tref met koring moet kan mee­ding, be­skou die BFAP die feit dat die plaas­li­ke gars­prys ’n af­ge­lei­de van die koringprys is en van die re­la­tie­we premies in ver­skil­len­de pro­duk­sie­ge­bie­de, as be­lang­rik vir pro­duk­sie­be­sluit­ne­ming.

Soos met koring, sal meer van Suid-A­fri­ka se to­ta­le gars­pro­duk­sie in die Wes-Kaap ver­bou word. Die BFAP ver­wag ’n toe­na­me van net meer as 2% per jaar en dat gars­in­voer op 50 000 ton per jaar sal sta­bi­li­seer.

DALK MEER KA­NO­LA

Hoe­wel vor­de­ring met ho­ër ka­no­la-op­brengs­te tot dus­ver nie so groot was soos by gars en koring nie, is ka­no­la ’n be­lang­ri­ke wis­sel­bou­ge­was in die Wes-Kaap. Die op­per­vlak­tes wat met ka­no­la be­plant is, sal nie som­mer mak­lik dras­ties daal nie.

Plaas­li­ke ka­no­la-op­brengs­te van ge­mid­deld 1,5 ton/ha is la­er as die wê­reld­ge­mid­del­de van 3,3 ton/ha. In De­ne­mar­ke, Duits­land, S­we­de en En­ge­land is die op­brengs meer as 4 ton/ha.

As plaas­li­ke ka­no­la-op­brengs­te styg waar kul­ti­vars met ’n hoë op­brengs­po­ten­si­aal ge­plant word, kan die op­per­vlak­te on­der ka­no­la teen 2026 meer as 120 000 ha wees. Met ’n ge­paard­gaan­de toe­na­me in op­brengs van meer as 3% per jaar met nu­we kul­ti­vars kan die ka­no­la-oes in 2024 so­wat 200 000 ton be­loop.

Die BFAP raam pro­duk­sie gaan teen 2026 al­te­saam 230 000 ton wees en die vraag na ka­no­la vir ver­wer­king 220 000 ton. Ra­mings toon die ka­no­la­p­rys gaan tot 2026 van uit­voer­pa­ri­teit weg­be­weeg en boe­re aan­spoor om meer ka­no­la aan te plant.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.