Nu­wig­he­de

Landbouweekblad - - Lbw | Inhoud -

ALLES-IN-EEN DIGITALE BESTUURSTELSEL

Die web­blad www.a­gri-gro­wth.co.za is ’n aan­lyn-bestuurstelsel wat boe­re met hul daag­lik­se be­stuur en fi­nan­sies help.

Vee­boe­re kan daar­mee on­der meer el­ke in­di­vi­du­e­le skaap en bees met ’n nom­mer aan­te­ken. El­ke lam kan aan ’n ooi en ’n ram ge­kop­pel word, en el­ke kalf aan ’n koei/vers en ’n bul of KI-nom­mer.

Ge­wig­te op spe­si­fie­ke da­tums kan in­ge­lees word, daag­lik­se melk­tye kan ge­skep word, koeie en ver­se kan as in of uit melk ge­merk word, en die melk­pro­duk­sie per koei of vers kan vir el­ke dag se melk­tye in­ge­lees word. Maan­de­lik­se op­som­mings per in­di­vi­du­e­le dier kan ook met die druk van ’n knop­pie ge­sien word.

Wat voer­tuie, trek­kers en toe­rus­ting be­tref, kan die toe­pas­li­ke be­son­der­he­de van elk­een aan­ge­te­ken word, as­ook die maan­de­lik­se ki­lo­me­ter- of uur­le­sing.

Werk­ne­mers se ure ge­werk en ver­lof per maand of per jaar kan in­ge­lees word, en ook hul aan­ko­pe-, le­ning- en voor­skot-af­trek­kings. ’n Week­lik­se of maan­de­lik­se be­taal­staat kan ook vir elk­een ge­skep en uit­ge­druk word.

Wat fi­nan­si­ë­le da­ta be­tref, kan die vol­gen­de ver­slae of in­lig­ting on­der meer ge­skep word: ■ ’n Proef­ba­lans in die for­maat van jou keu­se; ■ ’n In­kom­ste­staat wat vyf jaar se da­ta langs me­kaar plaas en el­ke ver­tak­king se de­tail toon; ■ ’n Ba­lans­staat; ■ ’n BTW-ver­slag waar­op die die­sel­ra­bat in be­re­ke­ning ge­bring is en vir die in­die­ning van jou op­ga­we ge­bruik kan word; en ■ Ver­slae per land wat in­set­kos­te en op­brengs aan­dui, met sta­tis­tie­ke vir ge­se­lek­teer­de maan­de.

Prys: ’n Maan­de­lik­se kos­te van R300 plus jaar­lik­se li­sen­sie­geld van R600.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.