Plaas­moor­de: Wê­reld steun SA boe­re

Landbouweekblad - - Lbw|inhoud - — JASPER RAATS en CARIEN KRUGER

DAAR is ’n groei­en­de be­wus­syn bin­ne die in­ter­na­si­o­na­le land­bou­ge­meen­skap van die ge­weld­da­di­ge aan­slag op Suid-A­fri­kaan­se boe­re. Die re­ak­sie op die on­lang­se Swart Maan­dag-op­tog­te het ver­de­re mo­men­tum daar­aan ge­gee.

“Nê­rens ter wê­reld is boe­re se vei­lig­heid on­der so­veel druk as in Suid-A­fri­ka nie,” sê dr. T­heo de Ja­ger, voor­sit­ter van die Wê­reld­boe­re­or­ga­ni­sa­sie (WFO) en self ’n Suid-A­fri­kaan­se boer.

De Ja­ger sê hy op­per by el­ke moont­li­ke ge­leent­heid die kwes­sie van plaas­vei­lig­heid in Suid-A­fri­ka, en sê hy kry goeie steun van ver­teen­woor­di­gers van die Ver­e­nig­de Na­sies en Eu­ro­pe­se U­nie.

“Rus­land, De­ne­mar­ke en B­rit­tan­je is ver­al be­kom­merd oor die si­tu­a­sie op ons pla­se, maar hul­le raak nou eers be­wus daar­van,” sê hy. Hy meen die mees­te men­se in die bui­te­land weet nie wat in Suid-A­fri­kaan­se lan­de­li­ke ge­bie­de aan­gaan nie om­dat die ver­slag­ge­wing oor kwes­sies, soos moor­de op pla­se, hoof­saak­lik in A­fri­kaans ge­doen word.

Groei­en­de kom­mer oor lan­de­li­ke misdaad en die ge­brek aan na­vor­sing daar­oor is nie net ’n Suid-A­fri­kaan­se brand­punt nie, maar ’n wê­reld­wye nei­ging.

Trou­ens, die eer­ste groot sa­me­vat­ting van a­ka­de­mie­se na­vor­sing oor lan­de­li­ke misdaad – wat on­der meer han­del oor ge­weld, po­li­si­ë­ring en ge­reg­tig­heid in meer as 35 lan­de – is maar ver­le­de jaar ge­pu­bli­seer as die Rout­led­ge In­ter­na­ti­o­nal Hand­book of Ru­ral C­ri­mi­no­lo­gy.

Mnr. Willie Clack, se­ni­or lek­tor in straf­reg­ple­ging aan U­ni­sa se regs­kol­le­ge, wat in Sep­tem­ber saam met land­bou-or­ga­ni­sa­sies ’n in­ter­na­si­o­na­le kon­fe­ren­sie oor lan­de­li­ke misdaad aan­ge­bied het, sê in­lig­ting in dié boek wys hoe be­lang­rik dit is om te weet wat in­ter­na­si­o­naal ra­ken­de lan­de­li­ke misdaad ge­beur.

In die hoof­stuk oor Frank­ryk word ge­sê dat ver­veel­de jong men­se op die plat­te­land hul e­we­knieë in die ste­de wil na-aap, en ook dat lan­de­li­ke ge­bie­de weens die in­kor­ting van be­gro­tings min aan­dag van die po­li­sie kry.

SOORTGELYK

’n Hoof­stuk oor Bra­si­lië her­haal van die pro­ble­me waar­mee Suid-A­fri­kaan­se boe­re wor­stel – die sty­ging in ge­weld en misdaad in lan­de­li­ke ge­bie­de daar – en die skry­wers sê na­vor­sing is no­dig oor die in­vloed van be­leids­rig­tings wat op ste­de­li­ke vei­lig­heid toe­ge­spits is, wet­te­lo­se stre­ke in lan­de­li­ke ge­bie­de, ’n sie­ning dat misdaad on­ge­straf bly, ge­weld­da­di­ge kon­flik­te oor grond, as­ook die rol van on­ge­lyk­he­de in in­kom­ste.

Clack sê sul­ke na­vor­sing en kon­tak met bui­te­land­se a­ka­de­mi­ci wys dat ge­welds­mis­daad in lan­de­li­ke ge­bie­de nie u­niek is aan Suid-A­fri­ka nie.

“Daar is ’n op­vat­ting dat sul­ke misdaad net in Suid-A­fri­ka toe­neem, maar in an­der de­le van die wê­reld ge­beur dit ook.”

OP­VAT­TINGS

Hy sê een van die be­lang­rik­ste ge­volg­trek­kings uit die in­ter­na­si­o­na­le kon­fe­ren­sie is dat daar wê­reld­wyd, maar ver­al in SuidA­fri­ka, nie ge­noeg na­vor­sing oor lan­de­li­ke misdaad ge­doen word nie. “Ons het ’n klomp op­vat­tings, maar is al­mal reg? Ons het nie ’n be­hoor­li­ke be­grip van wat in lan­de­li­ke ge­bie­de ge­beur nie. Baie van die op­vat­tings word deur die me­dia aan­ge­dryf.”

Hy meen Suid-A­fri­ka is “lig­ja­re ag­ter” met na­vor­sing oor dié ti­pe misdaad – iets wat a­ka­de­mi­ci se taak is, nie die Re­ge­ring s’n nie.

“Na­vor­sing is no­dig om be­leid te kan be­ïn­vloed, maar na­vor­sing kan nie op op­vat­tings ge­grond word nie.”

Hy sê ’n mens moet ver­sig­tig wees wan­neer jy SuidA­fri­ka se mis­daad­sy­fers met an­der lan­de s’n ver­ge­lyk; net 51 lan­de, uit so­wat 200 in die wê­reld, doen ver­slag oor hul moord­sy­fers. Die res se sy­fers word ge­skat.

‘Na­vor­sing kan nie op op­vat­tings ge­grond word nie.’

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.