‘Be­nut die kan­se’: Wê­reld smag na Wagyu-vleis

Die Aus­sies praat met ge­sag oor die be­mar­king van die Wagyu – as le­wen­de ha­we én vleis. Mnr. Gra­ham Trus­t­cott, hoof van die Aus­tra­lie­se Wagyu-ver­e­ni­ging, sê daar is geen re­de waar­om die Suid-A­fri­kaan­se be­dryf nie in Aus­tra­lië se voet­spo­re kan volg nie.

Landbouweekblad - - Lbw|inhoud - NA­VRAE: E-pos: ad­min@wagyu-sa.co.za; web­tuis­te: http://wagyu-sa.co.za/; http://www. wagyu.org.au/; mnr. Gra­ham Trus­t­cott, e-pos: of­fi­ce@wagyu.org.au

V­wa­ter­le­de jaar het die Aus­tra­lie­se Wagyu-be­dryf by­na 40 000 ton Wagyu-vleis ver­koop. Teen die hui­di­ge groei­koers sal daar bin­ne vyf jaar so­wat 74 000 ton vleis wees

be­mark moet word. “Wagyu-bees­te maak net so­wat 1% van ons to­ta­le kud­de uit. Dis be­slis ’n nis­mark en sal dalk nooit meer as 10-20% van die kud­de wees nie, maar daar is steeds reu­se­groei wat voor­lê. Dit het al­mal laat reg­op sit met die vraag: Kan ons dit ver­koop? Die ant­woord is: Baie be­slis!” het mnr. Gra­ham Trus­t­cott, uit­voe­ren­de be­amp­te van die Aus­tra­lie­se Wagyu-ver­e­ni­ging, op SA Wagyu se jaar­ver­ga­de­ring op S­tel­len­bosch ge­sê.

Plaas­li­ke Wagyu-boe­re wou die­self­de ding by hom weet – as hul­le die pe­per­duur vleis gaan le­wer, gaan daar ’n mark daar­voor wees? En weer was sy ant­woord: “Be­slis.”

Vol­gens Gra­ham wys Me­at and Li­ves­tock Aus­tra­lia (MLA) se mark­na­vor­sing dat die uit­voer­po­ten­si­aal vir Wagyu-vleis iets ys­liks is. Aus­tra­lië voer so­wat 80-90% van sy Wagyu-vleis uit na lan­de en stre­ke, soos A­me­ri­ka, die Eu­ro­pe­se U­nie, Suid­oos-A­sië, C­hi­na en selfs Ja­pan. “Daar is oor­ge­noeg ruim­te vir Suid-A­fri­kaan­se pro­duk­te in die­self­de mark­te waar Aus­tra­lië Wagyu-vleis ver­koop.”

WAGYU SE PO­TEN­SI­AAL

Die Aus­tra­lie­se be­dryf glo Wagyu se waar­de lê daar­in dat die ge­ne­tie­se ma­te­ri­aal ’n ver­skil kan maak in men­se se eeter­va­ring as hul­le die vleis koop. “Dit is eet­ge­hal­te wat van jou pro­duk ’n pre­mie­pro­duk maak waar­voor boe­re meer geld kan kry en ’n wins­ge­wen­de be­dryf kan bou.”

Pro­duk­sie­kos­te in Aus­tra­lië is hoog (so­wat $7,06/kg, so­wat R76/kg) en Gra­ham glo stan­daard­pro­duk­te gaan nie die pyp rook as wins­ge­wend­heid ter spra­ke kom nie.

“Die Wagyu se ge­ne­tie­se ma­te­ri­aal kan help om weer wins­ge­wend­heid voort te dryf om­dat dit help om eet­ge­hal­te te ver­be­ter.”

Vol­gens hom word by­na al­le Wagyu-bees­te in Aus­tra­lië in voer­kra­le af­ge­rond. Hoe­wel die bees­te net 3% van die Aus­sies se voer­kraal­vo­lu­me uit­maak, ver­teen­woor­dig dit 8% van die waar­de vir voer­kra­le.

Gra­ham sê ras­eg­te Wagyu-bul­le be­haal tans so­wat $8/kg (so­wat R82/kg) per le­wen­de ge­wig in Aus­tra­lië. Dis meer as dub­bel as die so­wat $3,50/kg (R36) wat An­gus-boe­re kry. Kruis­ge­teel­de Wagyu F1-bul­le be­haal so­wat $6,50 (R67) per ki­lo­gram le­wen­de ge­wig – ook 50-100% meer as An­gus­se.

SA BE­DRYF GROEI

Die plaas­li­ke Wagyu-be­dryf wil ook oor die vol­gen­de de­ka­de sterk groei (sien die TA­BEL ), sê dr. Mi­cha­el Brad­field, uit­voe­ren­de hoof van Wagyu SA. Tans is daar 85 Wagyu SA-le­de en die na­si­o­na­le koei­kud­de is so­wat 2 000 koeie sterk. Hul­le wil oor tien jaar 340 le­de en 15 000 koeie te hê. “Van­jaar is so­wat 2 500 em­brio’s en 20 000 se­men­strooi­tjies in­ge­voer. Die te­lers is in al­le pro­vin­sies, juis om­dat die Wagyu aan­pas in droë én nat om­ge­wings.”

PLAAS­LI­KE MARK IS DAAR

Gra­ham glo ook Suid-A­fri­kaan­se boe­re kan plaas­lik baie Wagyu-vleis ver­koop. “As jy in ag neem dat 16% van die Suid-A­fri­kaan­se

mark wel­ge­stel­de men­se is en 22% tot die mid­del­klas be­hoort, kan by­na 40% van die be­vol­king die vleis be­kos­tig. Dit is am­per 24 mil­joen ver­brui­kers wat vir pre­mie­pro­duk­te kan be­taal. Dis ’n baie gro­ter plaas­li­ke mark as in Aus­tra­lië, met sy 25 mil­joen men­se.”

Hoe­wel die Aus­tra­lie­se mark ook groei, ver­al dank­sy be­ken­de sjefs wat Wagyu-vleis in duur re­stau­ran­te en ho­tel­le voor­sit (iets wat na­ge­volg word deur mid­del­klas-eet­plek­ke), is dit die uit­voer­mark wat die be­dryf dra.

Mi­cha­el sê plaas­li­ke boe­re be­nut tans mark­ge­leent­he­de in ho­ë­waar­de-re­stau­ran­te. Mnr. Ken For­rester, wyn-en-Wagyu-boer van S­tel­len­bosch, is een van hul­le. Hy werk tans saam met tal­le voor­ste Kaap­se sjefs om te ver­se­ker Wagyu-vleis (en ’n ver­skei­den­heid snit­te) ver­skyn ge­reeld op hul spys­kaar­te. Hy glo die­self­de nei­ging sal hier plaas­vind as in Aus­tra­lië (dat dit met­ter­tyd in meer al­le­daag­se re­stau­ran­te aan­ge­bied sal word).

Mi­cha­el sê daar is al plaas­li­ke ver­brui­kers wat die vleis­pro­duk­te “met al­le mag” wil hê. “Ons kan nie voor­bly nie. Die pro­bleem is om ge­noeg kar­kas­se te le­wer om in die vraag te voor­sien. Die ge­mid­del­de ver­brui­ker wil klei­ner snit­te, maar ook ’n be­ter eeter­va­ring hê. Wagyu-vleis sal bin­ne die vol­gen­de drie tot vyf jaar vir Jan en al­le­man (die­ge­ne in die LSM-ka­te­go­rieë 5 tot 9) be­skik­baar wees.”

’n Kruis­skyf-bief­stuk ver­koop in die klein­han­del vir by­na R620/kg en ’n ri­boog-bief­stuk kan vleis­lief­heb­bers tot R745/kg kos.

“Wagyu-vleis is duur en moe­nie met ge­wo­ne vleis ver­ge­lyk word nie. Die hoë mar­me­ring be­te­ken dis die sag­ste en smaak­lik­ste vleis ter wê­reld. Dit bied ’n be­son­der­se eeter­va­ring – iets heel­te­mal an­ders.”

Mi­cha­el sê ’n be­lo­wen­de uit­voer­mark wink ook vir Suid-A­fri­kaan­se boe­re. “Kar­kas­se word in die Mid­de-Oos­te vir min­stens drie keer die ge­wo­ne pry­se ver­koop. Ons moet eers die ras in Sui­der-A­fri­ka ves­tig, sorg dat al die struk­tu­re reg is om die waar­de­ket­ting te ont­gin en eers ons eie mark te­vre­de stel.”

Daar is selfs ’n kans om le­wen­de ha­we uit te voer, sê Mi­cha­el, wat in E­thi­o­pië ge­help het om ’n na­speur­baar­heids­pro­gram te ves­tig. Dié land voer nou so­wat 600 000 die­re uit na so­wat 15 lan­de in die Mid­de-Oos­te.

Maar eers moet die te­kort aan vleis­pro­du­se­ren­de bees­te oor­kom word. Die be­dryf gaan dít met groot em­brio-spoel­pro­gram­me te bo­we kom. “Wagyu gaan be­slis vleis be­vor­der van ’n blo­te kom­mo­di­teit tot ’n pro­duk met hoë waar­de. Dit sal vir boe­re en die he­le waar­de­ket­ting meer geld in die sak bring en vir ver­brui­kers ’n be­ter eeter­va­ring gee.”

LE­WEN­DE HA­WE

Mnr. Nick S­her van S­her Wagyu in

Vic­to­ria was die eer­ste Aus­sie wat Wagyu-bees­te uit­ge­voer het. Dit was in 1993 en dié F1 Wagyu- x An­gus­bees­te is des­tyds met ’n Boeing 747 na Ja­pan ver­voer.

“Dié be­dryf se pro­duk­sie het ont­wik­kel tot ’n hoog­te­punt van 25 000 bees­te per jaar in 2013. Dit het se­dert­dien af­ge­neem tot so­wat 13 500 bees­te per jaar,” sê Gra­ham.

Ja­pan bly hul be­lang­rik­ste mark, wat nie kan voor­bly om in sy eie pro­duk te voor­sien nie. Die le­wen­de-ha­we-uit­voer­be­dryf is nog nie ’n op­sie vir Suid-A­fri­kaan­se boe­re nie, en Gra­ham glo nie dit sal som­mer ge­beur nie.

JA­PAN BE­SKERM BE­GRIP­PE

Ja­pan het in 2015 ’n nu­we wet oor ge­o­gra­fie­se in­di­ka­to­re aan­vaar en sy de­par­te­ment van land­bou het toe se­we be­grip­pe, waar­on­der Ko­be-bees­vleis en Ta­ji­ma gyu-bees­vleis, daar­on­der ge­re­gis­treer. Nes von­kel­wyn wat nie in die Fran­se streek C­ham­pa­gne ge­maak is nie, nie sjam­pan­je ge­noem mag word nie, mag vleis wat nie uit Ja­pan kom nie, se­dert ein­de ver­le­de jaar ook nie Ko­be of Ta­ji­ma gyu ge­noem word nie.

“Hul­le wil die per­sep­sie skep dat eg­te Wagyu-vleis net uit Ja­pan kom en het ’n spe­si­fie­ke han­dels­merk daar­voor ge­skep. Aus­sie-boe­re moet nou hul han­dels­mer­ke ver­an­der om aan die re­gu­la­sies te vol­doen.”

Die ge­volg daar­van, sê Gra­ham, is dat Wagyu-vleis nou op twee vlak­ke be­mark sal word. Ja­pan­ne­se uit­voer­vleis sal die hoog­ste vlak ver­teen­woor­dig. “Die vleis kom van ras­eg­te die­re, dit het puik mar­me­ring en word teen die hoog­ste pry­se ver­koop om­dat dit kan aan­spraak maak op egt­heid.” Dié vlak sal maar 7% van die wê­reld se uit­voer­mark wees.

BE­LO­WEN­DE MARK­TE

Al­le an­der lan­de, ver­al Aus­tra­lië, sal op die twee­de vlak mee­ding om die oor­bly­wen­de 93%-aan­deel. So­wat 20% sal ras­eg­te bees­te wees en die res kruis­ras­se, met Wagyu as deel van die krui­sing. Dit is ook waar Suid-A­fri­ka sal in­pas as die land die uit­voer­mark­te be­tree.

Die MLA sê Noord-A­me­ri­ka, die Mid­de-Oos­te, die Eu­ro­pe­se U­nie, C­hi­na, Ko­rea, Suid­oos-A­sië en Ja­pan is die be­lo­wend­ste uit­voer­mark­te.

Noord-A­me­ri­ka is tra­di­si­o­neel ’n groot mark vir Aus­tra­lie­se bees­vleis en Wagyu­vleis vaar ver­al goed in die voed­sel­dien­sen klein­han­del­be­dryf. Van die groot­ste dryf­krag­te in die mark is dat ver­brui­kers al wel­be­kend is met bees­vleis met puik mar­me­ring.

Hul­le eet graag sul­ke ste­ak en ham­bur­gers en ge­bruik dit in A­si­a­tie­se kook­sty­le. Daar is glo selfs in die toe­koms ’n eks­klu­sie­we nis­mark vir vleis van gras­ge­voer­de Wagyu’s (’n pro­duk wat Aus­tra­lië nie juis het nie).

In die Mid­de-Oos­te is su­per­ryk ver­brui­kers, dik­wels jon­ger men­se, wat Wagyu-vleis aan­lok­lik vind. Na­ma­te die mark meer ge­so­fis­ti­keerd raak, sal dié vleis ook meer ge­wild raak, maar tans is daar nog baie men­se wat nie be­sef wat Wagyu is nie. Die ge­vaar be­staan eg­ter dat Wagyu-pro­duk­te ver­vang kan word met pro­duk­te met ver­vals­te e­ti­ket­te.

Die Eu­ro­pe­se U­nie is Aus­tra­lië se mark met die hoog­ste waar­de, hoe­wel mark­toe­gang nie al­tyd mak­lik is nie. Aus­tra­lië moet on­der meer met A­me­ri­ka om ’n in­voer­kwo­ta mee­ding en aan streng ver­eis­tes vol­doen om na dié mark uit te voer. Daar is eg­ter ryk ver­brui­kers met ’n waar­de­ring vir in­ter­na­si­o­na­le kos, wat Wagyu in die kol maak vir dié mark.

Hoe­wel C­hi­ne­se ver­brui­kers hoof­saak­lik vark­vleis eet, be­gin bees­vleis ál meer veld wen. Op dié mark is daar guns­ti­ge per­sep­sies oor Wagyu-vleis, en die C­hi­ne­se be­skou dit as die bes­te bees­vleis wat daar is. Ver­vals­te han­dels­mer­ke én in­voer­ka­na­le be­te­ken dit is ’n taai mark om in sa­ke te doen.

Die Ko­re­a­ne ver­kies Han­woo-vleis (’n bees­ras wat eie is aan die land), maar pro­duk­sie suk­kel om­dat Ko­re­aan­se boe­re ál ou­er raak. Die Ko­re­a­ne hou eg­ter van vleis met goeie mar­me­ring en is be­reid om daar­voor te be­taal. ’n Groot reeks Wagyu-pro­duk­te is dus nou in Ko­rea be­skik­baar – ook uit A­me­ri­ka.

Aus­tra­lië se buur­lan­de in Suid­oos-A­sië het ’n hoë dunk van Wagyu-vleis. Die groei­en­de mid­del­klas in plek­ke, soos In­do­ne­sië, Sin­ga­poer en Hong­kong, skep ’n puik mark vir dié uit­soek­vleis. Selfs aan­lyn­ver­ko­pe be­gin in Sin­ga­poer en T­hai­land plaas­vind.

Hoe­wel Ja­pan si­no­niem is met Wagyu-ti­pe vleis, is daar tans ’n in­voer­vraag. Aus­tra­lië is al lank be­dry­wig in die mark, waar hy ’n u­nie­ke po­si­sie het, want sy Wagyu-vleis se mar­me­ring is be­ter as Ja­pan s’n. Die mar­me­ring is eg­ter nie so hoog soos Ja­pan se e­we­knieë s’n nie. Dié vleis is ge­sog vir y­a­ki­ni­ku (’n Ko­re­aan­se braai­styl) en in ste­ak­re­stau­ran­te.

HAN­DELS­MERK GEE WAAR­DE

Gra­ham sê boe­re moet hul eie han­dels­mer­ke stig, maar waar­sku dit is nie mak­lik nie.

“Dit kan waar­de help toe­voeg, ver­al as die bood­skap ag­ter die han­dels­merk goed is en die spe­si­fi­ka­sies die vlak van jou pro­duk se ge­hal­te help be­paal. Jy moet eg­ter se­ker maak jou pro­duk se eet­ge­hal­te is keer op keer die­self­de en dat die han­dels­merk ál­tyd be­skik­baar is. Hoe­wel han­dels­mer­ke ver­brui­kerslo­ja­li­teit kan skep, ver­eis dit baie be­mar­kings­kun­dig­heid, toe­wy­ding en fi­nan­sie­ring,” het hy ge­sê.

In Aus­tra­lië is som­mi­ge han­dels­mer­ke, soos Dar­ling Do­wns Wagyu, Rob­bins Is­land Wagyu, Ran­gers Val­ley en Jack’s C­reek Wagyu, wyd be­kend.

FOTO: MYBURGH DU P­LES­SIS

Wagyu-kar­kas­se in die slag­huis op mnr. B­ri­an An­gus se plaas Wood­view. Dank­sy die uit­ste­ken­de mar­me­ring van die vleis is dit baie ge­sog.

FOTO: LUCILLE BOTHA

Mnr. Gra­ham Trus­t­cott.

FOTO: JO­HAN NORVAL

Wagyu- en An­gus­krui­sings. Die te­kort aan vleis­pro­du­se­ren­de die­re is tans een van die groot­ste strui­kel­blok­ke in die plaas­li­ke be­dryf.

FOTO: GRA­HAM TRUS­T­COTT-AANBIEDING

Aus­tra­lië se Wagyu-kud­de maak maar ’n klein deel­tjie van dié land se na­si­o­na­le kud­de uit, maar dit bied ’n goeie nis­mark aan boe­re. Die be­dryf sal na ver­wag­ting oor die vol­gen­de paar jaar sterk groei.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.