Po­li­sie trap wa­ter oor wa­pe­nam­nes­tie

Landbouweekblad - - Lbw|inhoud - JOYLENE VAN WYK

DIE kans dat die po­li­sie nóg ’n am­nes­tie­tyd­perk vir die in­han­di­ging van vuur­wa­pens gaan kry, lyk skraal na­dat hy nie ver­le­de week in die Par­le­ment kon ant­woord of wa­pens wat in 2010 ty­dens die vo­ri­ge am­nes­tie­tyd­perk in­ge­han­dig is, met e­ni­ge mis­da­de ver­bind kon word nie.

Le­de van die Par­le­ment se por­te­feul­je­ko­mi­tee vir po­li­sie was merk­baar ge­skok toe hul­le ver­neem dat die po­li­sie on­danks die dra­ma van die 2010-am­nes­tie­tyd­perk klaar­blyk­lik nie sy taak na wens ver­vul het nie. Die po­li­sie het ’n voor­leg­ging aan die ko­mi­tee ge­doen oor sy plan­ne om aan­staan­de jaar weer ’n am­nes­tie­tyd­perk te o­pen.

In die am­nes­tie­tyd­perk van ses maan­de in 2005 is 46 631 wet­ti­ge vuur­wa­pens en 33 823 on­wet­ti­ge wa­pens vry­wil­lig in­ge­han­dig. In die am­nes­tie­tyd­perk van drie maan­de in 2010 is 30 442 wet­ti­ge vuur­wa­pens vry­wil­lig in­ge­han­dig, as­ook 11 887 on­wet­ti­ge wa­pens.

Genl. Ja­co Both­ma, hoof van vuur­wa­pen-, drank- en twee­de­hand­se­goe­de­re­be­heer by die po­li­sie, het ver­dui­de­lik dat al­le vuur­wa­pens wat in­ge­han­dig word, vir bal­lis­tie­se toet­se ge­stuur word.

Dit is eg­ter moei­lik om vuur­wa­pens wat in mis­da­de ge­bruik is, met spe­si­fie­ke mis­daad­voor­val­le te ver­bind, be­hal­we wan­neer die wa­pen af­ge­vuur is en pa­troon­dop­pies op die mis­daad­to­neel ge­vind is. Ver­der vyl mis­da­di­gers ook die vuur­wa­pen se reeks­nom­mer af.

“Ja, dit is moont­lik dat mis­da­de met heel­wat van die vuur­wa­pens (wat ty­dens die am­nes­tie­tyd­per­ke in­ge­han­dig is) ge­pleeg is, maar van­weë die feit dat ons nie me­ga­nis­mes in wer­king ge­had het nie, kan ons nie ver­dui­de­lik of die am­nes­tie suk­ses­vol of on­suk­ses­vol was nie.’’

Sul­ke me­ga­nis­mes sal vir die 2018-am­nes­tie­tyd­perk in­ge­stel word.

‘KAN NIE GETUIG’

Dit het dr. Pie­ter Groe­ne­wald, lei­er van die VF Plus, laat vra of Both­ma dus be­doel dat nie een van die vuur­wa­pens wat in­ge­han­dig is, aan ’n misdaad ver­bind kon word nie.

Both­ma het ge­ant­woord dat “hy nie kan getuig” dat dit die ge­val is nie. Sy kol­le­ga genl. No­be­sut­hu Mo­siye het eg­ter tot sy red­ding ge­kom en ge­ant­woord dat daar wel aan­te­ke­nin­ge be­skik­baar is van hoe­veel vuur­wa­pens met mis­da­de ver­bind kan word.

Die po­li­sie se doel met die am­nes­tie is om on­der meer die aan­tal on­wet­ti­ge vuur­wa­pens te ver­min­der, vuur­wa­pe­n­ei­e­naars in staat te stel om van on­ge­wens­te wa­pens ont­slae te raak en misdaad te voor­kom.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.