Nood­hulp se rim­pel­ef­fek

Landbouweekblad - - Lbw|nuus -

NA­MA­TE die dae lan­ger en war­mer word en die re­ën een­vou­dig weg­bly, word die s­ken­kings van voer uit die saai­ge­bie­de al hoe meer op prys ge­stel deur boe­re in droog­te­ge­teis­ter­de dis­trik­te.

Die Boe­re in Nood-in­stan­sie het aan­vank­lik die lei­ding ge­neem met dié soort hulp, maar in­tus­sen het die ge­or­ga­ni­seer­de land­bou, land­bou- en pri­va­te on­der­ne­mings en ker­ke ook in­ge­spring. Van die tal­le voor­beel­de is die swaar­voer­tuig­han­de­laars Hi­no en Vol­vo wat vrag­mo­tors en be­stuur­ders be­skik­baar ge­stel het om voer oor dui­sen­de ki­lo­me­ters te kar­wei, die bok­haar­ko­per en ver­wer­ker Sa­mil wat saam met die Sy­bok­haar­trust gra­tis mie­lies aan An­go­ra­boe­re ge­le­wer het, die NG Kerk in Krag­ga­kam­ma, Port Elizabeth, wat nie net geld in­ge­sa­mel het nie, maar ook ge­re­ël het dat Mil­l­trans, ’n ver­voer­maat­skap­py, vrag­te voer in die Ka­roo gaan af­le­wer.

Dit lyk as­of die hulp­by­dra­es se rim­pel­ef­fek uit­kring. Die jong­ste voor­beeld was 30 vrag­mo­tors van Hen­drik van Wyk Ver­voer wat ver­le­de week uit Del­mas na die Wes-Kaap ver­trek het met 1 500 ba­le voer wat die Neu­hoff-boer­de­ry ge­skenk het. To­tal SA het meer as R1 mil­joen se brand­stof ge­skenk.

Dit is eg­ter nie al­tyd net ’n ge­brek aan wei­ding wat pro­ble­me skep nie. El­ke land­bou­streek wor­stel van tyd tot tyd met sy ei­e­soor­ti­ge ram­pe, soos veld­bran­de en vloe­de, wat boe­re dik­wels raad­op laat.

Boer­de­ry word nie mak­li­ker nie. Dit is dalk nou die tyd vir el­ke boer om mooi te dink oor sy rol in die sa­me­le­wing en wat hy kan doen om me­de­boe­re te help as die nood druk. Dit is de­fi­ni­tief nie die tyd om on­der me­kaar te ba­klei nie.

Pie­ter en Pie­tie Fer­rei­ra van die Wa­gon­drift-boer­de­ry, Han­key, in die Gam­toos­val­lei, is self man­ne wat al­tyd help waar hul­le kan. Hul­le be­klem­toon dat ’n mens al­les in jou ver­moë moet doen om vol­hou­baar te kan boer, maar dat din­ge soms baie vin­nig en on­ver­wags kan ver­keerd loop. Dan moet jy in­der­haas an­der plan­ne be­raam – en dit is dik­wels on­moont­lik son­der die wel­wil­lend­heid van me­de­boe­re.

In Pie­ter-hul­le se ge­val het die vlak van die Koe­ga­dam bui­ten­ge­woon vin­nig ge­daal en, met ver­de­re droog­te voor­spel in die op­vangs­ge­bied, moes hul­le iets doen om hul groot groen­te­kon­trak­te met su­per­mark­te te eer­bie­dig.

Ter­wyl hul­le op hul eie grond ge­boor het vir wa­ter (wat hul­le toe ook met­ter­tyd ge­kry het), het een van Suid-A­fri­ka se me­ga­boe­re, Han­nes Jou­bert van Ha­ba­ta, Kirk­wood, ’n aan­tal hek­ta­re aan hul­le be­skik­baar ge­stel om groen­te te plant om die kri­sis­tyd te oor­brug met wa­ter uit die Ga­riep.

Pie­ter-hul­le sê dit was nie no­dig vir Han­nes om hom oor hul­le te ont­ferm nie, maar hy het nie ’n oom­blik ge­hui­wer om te help toe hul­le die si­tu­a­sie aan hom ver­dui­de­lik het nie. Sul­ke on­baat­sug­tig­heid kan ge­rus mos maar aan­steek­lik wees!

DIT WAS TOE NIE SÓ BESTEM

Die span by Pro­fert moet soos ’n bruid voor die kan­sel voel wie se brui­de­gom koue voe­te ge­kry het. Die ver­lig­ting was groot toe dit am­per ’n jaar ge­le­de rug­baar ge­raak het dat ’n ko­per uit­ein­de­lik vir die suk­ke­len­de Pro­fert ge­vind is. Die rid­der op die wit perd was nog­al ’n sjar­man­te Frans­man: Roul­lier, die maat­skap­py wat am­per 60 jaar ge­le­de in ’n ha­we­dorp aan die Fran­se noord­kus ge­stig is en dees­dae

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.