UGANDA | Or­ga­nie­se sek­tor woe­dend oor GM-wet

Landbouweekblad - - Lbw Nuus - — All A­fri­ca

Pro­du­sen­te van or­ga­nie­se land­bou­pro­duk­te is on­ge­luk­kig oor die im­pli­ka­sies van ’n nu­we wet wat die kom­mer­si­a­li­se­ring en ver­bou­ing van ge­ne­ties ge­mo­di­fi­seer­de ge­was­se moont­lik sal maak. Hul­le meen in die af­we­sig­heid van ’n sterk be­leid oor or­ga­nie­se pro­duk­sie­me­to­des kan dit Uganda se wins­ge­wen­de or­ga­nie­se uit­voer­be­dryf kwes­baar laat.

On­der die klag­tes van an­ti-GM-groe­pe is dat Uganda se ver­naam­ste uit­voer­mark, die Eu­ro­pe­se U­nie, meest­al ge­kant is teen sul­ke tegnologie. Hul­le sê ook a­ka­de­mi­ci en po­li­ti­ci wat die wet na­ge­vors het, het slegs lan­de be­soek waar die im­ple­men­te­ring van GM ’n suk­ses was (soos Bra­si­lië), maar nie lan­de waar dit mis­luk het nie (soos Bur­ki­na Fa­so).

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.