NOORD-KOREA | Mi­li­tê­re mie­lies

Landbouweekblad - - Lbw Nuus - – Reu­ters

S­ty­gings in die in­voer van mie­lies uit C­hi­na, Noord-Korea se groot­ste han­dels­ven­noot, het oor die af­ge­lo­pe tien jaar tel­kens ge­paard­ge­gaan met mis­siel­toet­se en an­der kon­fron­ta­sies met die Wes­te deur Noord-Korea se twee op­per­lei­ers, Kim Jong Un en sy pa, Kim Jong Il.

Groot s­ty­gings van Ju­nie tot Au­gus­tus van­jaar het saam­ge­val met ’n reeks mis­siel­toet­se en ’n bek­ge­veg tus­sen Kim en die A­me­ri­kaan­se pre­si­dent, mnr. Do­nald Trump. An­der s­ty­gings het ge­paard­ge­gaan met on­der­han­de­lin­ge in 2009 en toe Noord-Korea sy kern-in­stal­la­sies her­o­pen het.

Of­skoon die maan­de­lik­se sy­fers wis­sel, wys die toe­na­me in die vraag na mie­lies dalk ’n no­dig­heid om kos­re­ser­wes op te bou in ge­val van sty­gen­de span­ning, sê mnr. Lee Se­og-Ki van die Suid-Ko­re­aan­se in­sti­tuut vir ny­wer­heids­e­ko­no­mie en han­del in Se­oel.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.