Wes-Kaap­se wer­kers in die land­bou ver­eer

Landbouwerkers het die Wes-Kaap­se P­res­ti­ge Land­bou-eer­be­wy­se vir 2017 met swier by die Ne­der­burg-wyn­land­goed ge­vier.

Landbouweekblad - - Wes-kaapse Prestige Landbou-eerbewyse -

Mnr. Her­ma­nus Bie­nas, die Wes-Kaap­se Land­bou­wer­ker van die Jaar vir 2017, wil die le­we ver­be­ter van al­le men­se wat in die land­bou werk.

Bie­nas, ’n as­sis­tent­be­stuur­der by die Kys-kwe­ke­ry op V­re­den­dal in die Wes-Kaap, is op Sa­ter­dag 4 No­vem­ber as die wen­ner aan­ge­wys by die Ne­der­burg-wyn­land­goed in die Paarl.

Nou­dat hy ge­wen het, voel hy ge­mo­ti­veer om sy ge­meen­skap op te hef, het Bie­nas ge­sê.

“Die eer­be­wys spoor my aan om op­los­sings te help kry vir die moei­li­ke e­ko­no­mie­se om­stan­dig­he­de waar­in wer­kers in hier­die sek­tor hul­le­self be­vind en wat ons soms moe­de­loos kan maak.”

Die Wes-Kaap­se de­par­te­ment van land­bou en S­hop­ri­te borg die kom­pe­ti­sie.

“Ek is ge­ïn­spi­reer daar­deur dat Her­ma­nus sy pres­ta­sie wil ge­bruik om die le­we te ver­be­ter van sy kol­le­gas in die land­bou. Dit is ’n voor­rang­saak vir die Wes-Kaap­se re­ge­ring,” het mnr. Alan Win­de, Wes-Kaap­se mi­nis­ter van land­bou, ge­sê.

“Vo­ri­ge wen­ners het die­self­de toewyding om te ver­se­ker men­se in hier­die sek­tor be­reik hul doel­wit­te. Met hier­die i­ni­si­a­tief wil ons vak­man­ne en -vroue in die land­bou in ’n on­der­steu­nings­net­werk by­een­bring so­dat hul­le hul po­ten­si­aal kan be­reik,” het Win­de ge­sê.

“Ge­meen­skap­pe is deel van S­hop­ri­te se kern­be­sig­heid,” het dr. Jo­han van De­ven­ter, hoof­be­stuur­der van F­resh­mark (S­hop­ri­te se af­de­ling vir die ver­kry­ging en ver­sprei­ding van vrug­te en groen­te) ge­sê. “Hul­le is ons werk­ne­mers, klan­te en na­tuur­lik ons ver­skaf­fers. Landbouwerkers le­wer ’n groot by­drae tot die Suid-A­fri­kaan­se e­ko­no­mie en dank­sy húl­le kan ons vars pro­duk­te van top­ge­hal­te in ons su­per­mark­te ver­koop.”

Se­dert 2002 het 9 369 landbouwerkers vir die kom­pe­ti­sie in­ge­skryf.

WEN­NER. Van links is mnr. An­ton A­lex­an­der, Wes-Kaap­se Land­bou­wer­ker van die Jaar vir 2016, mnr. An­ton B­re­dell, waar­ne­men­de Wes-Kaap­se mi­nis­ter van e­ko­no­mie­se ge­leent­he­de, me. Joy­e­ne I­saacs, hoof van die Wes-Kaap­se de­par­te­ment van land­bou, mnr. Her­ma­nus Bie­nas, Wes-Kaap­se Land­bou­wer­ker van die Jaar vir 2017, me. Be­ver­ley S­cha­fer, lid van die Wes-Kaap­se staan­de ko­mi­tee oor e­ko­no­mie­se ge­leent­he­de, toe­ris­me en land­bou, mnr. Dar­ryl Ja­cobs, ad­junk­di­rek­teur-ge­ne­raal van die Wes-Kaap­se de­par­te­ment van land­bou, en dr. Jo­han van De­ven­ter, hoof­be­stuur­der van F­resh­mark, S­hop­ri­te se af­de­ling vir die ver­kry­ging en ver­sprei­ding van vrug­te en groen­te.

Mnr. Dan­cel A­pril (mid­del) van die Fer­land-land­goed by Pi­ket­berg is die wen­ner in die Ju­ni­or Be­stuur-ka­te­go­rie. By hom is me. Cathleen Beer­win­kel (links) van die P­res­ti­ge Land­bou­wer­ker­fo­rum en mnr. Ar­nold Min­nie van S­hop­ri­te.

Mnr. Da­wid Ka­rel­se (mid­del) van Wel­te­vre­de na­by Bon­nie­va­le is die wen­ner in die Voor­man-ka­te­go­rie. By hom is me. Ri­ta And­re­as (links) van die P­res­ti­ge Land­bou­wer­ker­fo­rum en mnr. Chris S­chut­te van S­hop­ri­te, een van die kom­pe­ti­sie se bor­ge.

Me. An­chen de Peers (mid­del) van Baak­ens­rug in die Sen­traal-Ka­roo is die wen­ner in die ka­te­go­rie vir Land­bou­ver­wer­king. By haar is mn­re. Lof­ti Ek­steen (links) van S­hop­ri­te en Je­ro­me T­ho­mas van die P­res­ti­ge Land­bou­wer­ker­fo­rum.

Mnr. Jo­na­than Plaat­jies (mid­del) van die plaas Uit­kyk by die Paarl is die wen­ner in die Mid­del­be­stuur-ka­te­go­rie. By hom is me. To­ni Xa­ba (links) van die Wes-Kaap­se de­par­te­ment van land­bou en mnr. Pie­ter van Zyl van S­hop­ri­te.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.