HAN­DEL | GWK op­ti­mis­ties ná moei­li­ke jaar

Landbouweekblad - - Lbw Nuus Grondhervorming Landbou-n - — JEANNE VAN DER MERWE

Die ge­di­ver­si­fi­seer­de land­bou­groep GWK is vol ver­troue dat sy geld­sa­ke op ’n op­waart­se tra­jek is ná hy nie in die boek­jaar 2016-’17 ’n wins kon maak nie. Mnr. L­le­wel­lyn Brooks, GWK se groep- be­stu­ren­de di­rek­teur, sê in ’n ver­kla­ring die maat­skap­py het ge­du­ren­de dié jaar sy groot­ste ka­pi­taal­pro­jek tot nog toe, nu­we ko­ring­meu­le en pas­ta- en koe­kie-aan­leg­te op Mod­der­ri­vier na­by Kim­ber­ley, teen ’n kos­te van R400 mil­joen in wer­king ge­stel.

“Hoe­wel ons be­groot het vir ’n aan­vank­li­ke ver­lies vir die nu­we be­sig­heid, is dit ver­er­ger deur in­voer­ta­rie­we op graan, die wis­sel­val­lig­heid van graan­pry­se en la­er as ver­wag­te maal­vo­lu­mes. Ons mie­lie­meu­le op Chris­ti­a­na het soort­ge­ly­ke om­stan­dig­he­de er­vaar met die on­be­heers­de val in mie­lie­pry­se wat tot ver­lie­se ge­lei het,” sê hy.

An­der be­dryf­s­een­he­de het ook ge­suk­kel weens die droog­te en wa­ter­be­per­kings, on­der meer graan­be­mar­king en -op­ber­gings­be­sig­he­de, ver­se­ke­rings­diens­te en me­ga­ni­sa­sie­ver­ko­pe, as­ook die la­men skaap­waar­de­ket­ting.

Die maat­skap­py het eg­ter vol­gens hom e­kwi­teit van net min­der as R900 mil­joen, sterk kon­tant­vloei­be­stuur en haal­ba­re kort- en lang­ter­myn­stra­te­gieë vir al sy be­sig­he­de.

“Ons ver­wag dat uit­da­gen­de om­stan­dig­he­de in die sek­to­re waar­in ons be­sig­heid doen, in die af­sien­ba­re toe­koms sal voort­duur. Ons is eg­ter se­ker dat ons in die nu­we boek­jaar ons fi­nan­si­ë­le doel­wit­te sal be­reik na­dat ons goeie fi­nan­si­ë­le trak­sie in die eer­ste kwar­taal van ons nu­we boek­jaar ge­bou het.”

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.