SUID-KAAP MIK VIR DIE UITVOERMARK

Landbouweekblad - - Lbw | Nuus - — EU­GE­NE GUNNING

TABAKBOERDERY brei fluks uit in die om­ge­wing van Oudts­hoorn. Dít on­danks die droogte en groot pro­ble­me wat die ta­bak­be­dryf die af­ge­lo­pe paar jaar moes trot­seer – soos die on­wet­ti­ge si­ga­ret­han­del en die skie­li­ke 50%-da­ling in die wê­reld­vraag na pyp­ta­bak.

Vol­gens mnr. Jan­no Koen, land­bou­kun­di­ge vir die maat­skap­py U­ni­ver­sal Le­af SA, het ta­bak­ver­bou­ing in die Klein-Ka­roo die af­ge­lo­pe twee sei­soe­ne meer as ver­dub­bel. “Dit bied ’n uit­koms vir boe­re waar an­der suk­ke­len­de be­dry­we hul­le in die steek ge­laat het.” Ta­bak­ko­pers is ook gre­tig om dié ge­was te be­vor­der as ’n boer­de­ry­ver­tak­king in dié ge­bied.

Mnr. Chris Bo­tha, voor­sit­ter van die Ta­bak­klub van Suid-A­fri­ka, sê daar is tans 26 ta­bak­boe­re in die streek wat al­te­sa­me 125 ha on­der ver­bou­ing het en jaar­liks so­wat 400 ton ta­bak le­wer. Die be­dryf ver­skaf werk aan meer as 500 men­se.

WA­TER BE­PERK

Bo­tha het op ’n on­lang­se in­lig- tings­dag by S­choe­mans­hoek, wat on­der die vaan­del van die Wes-Kaap­se de­par­te­ment van land­bou, U­ni­ver­sal Le­af SA (ULSA) en Ti­mac A­gro aan­ge­bied is, ge­sê die klub sien ta­bak al­ler­mins as ’n ver­van­ging vir vol­struis­boer­de­ry, maar eer­der as ’n ge­leent­heid vir di­ver­si­fi­ka­sie.

Daar is jaar­liks meer toe­tre­ders, en ve­ral die streek se gro­ter boe­re be­gin die af­ge­lo­pe twee jaar ál gro­ter kwo­tas le­wer.

Wa­ter­be­skik­baar­heid is eg­ter in baie ge­val­le ’n strui­kel­blok. “On­ge­luk­kig is daar baie pla­se in die dis­trik wat nie ta­bak kan plant nie. Hul­le het een­vou­dig nie die reg­te ge­hal­te wa­ter be­skik­baar nie. By ta­bak het jy be­sproei­ings­wa­ter no­dig,” sê Bo­tha.

Die boe­re kon ook in ’n ma­te die uit­wer­king van die af­ge­lo­pe vyf jaar se droë toe­stan­de ver­sag deur ui­ters doel­tref­fen­de be­sproei­ing­stel­sels te ge­bruik.

Al is die Wes-Kaap­se ta­bak­be­dryf klein, le­wer dit goeie ta­bak en na­ge­noeg 75% van die op­brengs uit dié ge­bied is vir die uitvoermark be­stem.

ROOKLOOS?

Vol­gens mnr. Ja­co Ma­lan, be­stu­ren­de di­rek­teur van ULSA, het die vraag na pyp­ta­bak die af­ge­lo­pe sei­soen kwaai af­ge­neem, en dit, saam met ’n be­dui­den­de toe­na­me in on­wet­ti­ge si­ga­ret­han­del ver­le­de jaar, het die mark­di­na­mi­ka in­gry­pend ver­an­der.

Al­le aan­dui­dings is dat die vraag na pyp­ta­bak meer as 50% ge­daal het.

Die maat­skap­py hoop om dié ver­lo­re mark te ver­vang met die rook­lo­se ta­bak­pro­duk S­nus, wat lyk soos ’n klein tee­sak­kie vol ta­bak, wat vir am­per 300 jaar in S­kan­di­na­wië ver­bruik word.

“Jy sit hom on­der jou lip. Jy rook hom nie; jy kou hom nie. Jy sit hom net on­der jou lip en jy kry só jou ni­ko­tien,” sê Ma­lan. ’n Der­de van ULSA se oes word uit­ge­voer vir ge­bruik in rook­vrye pro­duk­te. Die al­ge­me­ne ge­hal­te wat ge­le­wer word, is ge­sog en dit word ge­sien as ’n goeie mark.

FOTO: EU­GE­NE GUNNING

Ta­bak­boe­re en be­lang­be­heb­ben­des op ’n be­soek aan die plaas Buf­fels­drift na­by Oudts­hoorn.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.