STAAT, SERNICK VAT HAN­DE IN R500 MIL­JOEN-PRO­JEK

Landbouweekblad - - Lbw - — MARLEEN S­MITH

MEER as R500 mil­joen is op­sy­ge­sit vir die ont­wik­ke­ling van 660 swart bees­boe­re dank­sy ’n ven­noot­skap tus­sen ’n Vry­staat­se boer­de­ry­groep en die Re­ge­ring se Jobs Fund.

Die Jobs Fund, die staat se amp­te­li­ke werk­skep­pings­fonds, sal R165 mil­joen tot die pro­jek by­dra, die Sernick-groep (die bees­boer­de­ry en voer­kraal­on­der­ne­ming van mnr. Nick Ser­fon­tein by E­den­vil­le) R237,6 mil­joen, en nóg R100 mil­joen deur fi­nan­sie­ring.

Daar­mee sal 660 op­ko­men­de bees­boe­re ge­werf word, Se­ta-ge­ak­kre­di­teer­de op­lei­ding kry, as­ook die ge­leent­heid om hul eie vee vir top­bees­te teen ’n ho­ër mark­prys te ver­ruil.

Van hier­die boe­re sal 300 ge­kies word vir ver­de­re teg­nie­se op­lei­ding wat hul­le sal help om hul eie kud­des te ves­tig en ter­self­der­tyd ’n goeie kon­tant­vloei te hand­haaf so­dat hul­le die no­di­ge be­dryfs­ka­pi­taal­ver­plig­tin­ge kan na­kom. Hul­le sal ook on­der­steun en ge­help word om ein­de­lik hul eie voer­kra­le te kan be­sit en te be­dryf.

AAN­DE­LE

Uit daar­die groep sal 50 tot op kom­mer­si­eel le­wens­vat­ba­re vlak, met boer­de­rye met ’n eie re­pro­duk­tie­we ver­moë, ont­wik­kel word. Hul­le sal ook die kans kry om aan­de­le in Sernick W­ho­le­s­a­le te koop, ’n nu­we maat­skap­py wat op die been ge­bring gaan word om die groep se groot­han­del­be­dry­wig­he­de in te ves­tig.

Me. Na­j­wah Al­lie-E­dries, hoof van Jobs Fund, sê die land­bou is ’n be­lang­ri­ke aan­spoor­der van e­ko­no­mie­se groei, wat be­te­ke­nis­vol­le uit­voer­ge­leent­he­de bied.

“Met ge­ves­tig­de spe­lers in dié sek­tor is dit moei­lik vir swart op­ko­men­de boe­re om die mark te be­tree, weens fak­to­re soos la­er pro­duk­ti­wi­teit om­dat hul veld ge­de­gra­deer, ge­de­ser­ti­fi­seer of oor­be­wei is. Hul­le het dik­wels ook nie ge­noeg toe­gang tot die no­di­ge vaar­dig­he­de, goeie vee, fi­nan­sie­ring en in­fra­struk­tuur nie.”

Dié nu­we pro­gram bou voort op ’n gids­pro­jek van Sernick waar­by 59 op­ko­men­de boe­re, wie se vee op kon­trak in Sernick se voer­kraal af­ge­rond is, baat ge­vind het.

“Baie van hul­le ver­skaf nou jaar­liks tus­sen 40 en 60 speen­kal­wers aan Sernick, en die R25 mil­joen-le­ning wat ge­bruik is om die pro­gram vir die ont­wik­ke­len­de boer mee te be­gin, is bin­ne 12 maan­de af­be­taal.”

VRY OM TE HAN­DEL

Boe­re wat aan die nu­we pro­jek deel­neem, sal nie tot ver­han­de­ling met Sernick be­perk wees nie.

“Tans is dit vir hul­le moei­lik om selfs net goeie ras­se te be­kom. Daar sal ook ho­ër op in die waar­de­ket­ting vir hul­le ge­leent­he­de voor­doen om­dat Sernick ge­vra is om op­ko­men­de boe­re te help om ver­waar­loos­de en on­der­pro­duk­tie­we voer­kra­le en slag­pla­se in staats­be­sit in die om­ge­wing te laat her­leef.”

Dié pro­jek kan in die toe­koms as mo­del vir soort­ge­ly­ke pro­jek­te dien, waar meer pro­jek­te deur die kom­mer­si­ë­le be­dryf ge­fi­nan­sier word en wat min­der o­pen­ba­re be­leg­ging van re­ge­rings­kant verg.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.