SÓ WERK DIT

Landbouweekblad - - Lbw -

Die pro­jek duur van Ja­nu­a­rie van­jaar tot De­sem­ber 2020, met nóg mo­ni­te­ring van twee jaar deur die Jobs Fund.

Deel­ne­men­de boe­re moet van die Vry­staat wees, of min­stens bin­ne ’n ra­di­us van 150 km van­af Kroon­stad. Hul­le moet ’n for­me­le vorm van grondsge­bruiks­reg hê, soos ti­tel­ak­te of ’n huur­kon­trak van min­stens 5 jaar, en min­stens 25 pro­du­se­ren­de bees­te, met po­ten­si­aal vir groei op hul grond.

Vol­gens me. Pe­tro Nau­dé, pro­jek­be­stuur­der, re­ël Sernick al die op­lei­ding, en sal dit so na as moont­lik aan die deel­ne­men­de boe­re ge­skied. Stuur aan­soe­ke na na­le­di@cme­at.co.za.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.