ZOMBIE-SWAMME BY MIERE ONT­DEK

Landbouweekblad - - Lbw | Kortliks - — MARLEEN S­MITH

Die won­der­wê­reld van swamme is pas ’n ent ver­der ont­hul toe 15 nu­we soor­te ont­dek is wat al­mal op vreem­de ma­nie­re be­heer oor die brei­ne van miere kan oor­neem voor hul­le die in­sek­te laat vrek.

We­ten­skap­li­kes het hier­die moor­de­naar-pa­ra­sie­te zombie-mier­swam­me ge­doop.

Die swamme kom meest­al in tro­pie­se wou­de voor. So­dra hul­le ’n slag­of­fer se lig­gaam be­set het, be­werk­stel­lig die mi­kro­bes ver­an­de­rings in die mier se ge­drag wat die swam ver­der help voort­plant.

Een is by­voor­beeld om die mier op ’n ma­nier aan te stig om in ge­bie­de te be­weeg waar baie an­der miere ook waar­skyn­lik ver­by­be­weeg. Die swam ont­wik­kel dan ’n lang steel met spo­re aan die voor­punt waar­mee dit an­der miere kan be­smet. Hier­die steel groei dik­wels reg uit die ag­ter­kant van so ’n aan­vank­li­ke mier-gas­heer se kop, be­rig die tyd­skrif New S­cien­tist.

Prof. Jo­ao Arau­jo van Penn­sil­va­nië se S­taat­s­u­ni­ver­si­teit in A­me­ri­ka, die hoof­ou­teur, skryf in die na­vor­sers se ar­ti­kel in die vak­tyd­skrif S­tu­dies in My­co­lo­gy oor die 15 nu­we Ophi­o­cor­dy­ceps-soor­te dat dit een van die in­te­res­sant­ste en fas­si­ne­rend­ste ver­want­skap­pe tus­sen mi­kro­bes en die­re il­lus­treer.

Van hier­die swamme kan miere ook ma­ni­pu­leer om hul nes te ver­laat en in die on­der­ste lae plan­te­groei te gaan vrek waar hul­le aan van die plan­te vas­byt, of om van die bla­re­dak af na die on­der­kant van ’n boom­stam te be­weeg om daar te gaan vrek.

Só oor­kom die swamme klaar­blyk­lik die weer­stand wat miere in hul ko­lo­nies teen be­smet­ting met die gif­ti­ge swam­spo­re op­bou.

Die 15 swamme is van Bra­si­lië tot in Co­lom­bië, A­me­ri­ka, Aus­tra­lië en Ja­pan ge­vind.

Die vonds hou al­ler­han­de nu­we na­vor­sings­moont­lik­he­de in, by­voor­beeld vir plaag­be­stry­ding.

FOTO’S: DA­VID P. HUGHES, WIKIPEDIA

Miere byt deur die on­der­kant van bla­re weens be­smet­ting met so­ge­naam­de zom­bieswam­me. Die on­der­ste foto is ’n na­by­skoot van ’n dooie mier wat aan een van die plant­sap-are op ’n blaar ge­kop­pel is. Die swam­steel wat uit die ag­ter­kant van die mier se kop...

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.