S­tok­perd­jie raak ’n erns­ti­ge saak

Mnr. Gerrit Mey­er pak niks half­har­tig aan nie. Dié sa­ke­man ens y voor­slag be­stuur­der het met sorg­vul­di­ge seleksie ty­dens aan­ko­pe ge­sorg vir ’n vrug­ba­re He­re­ford­kud­de wat al meer as een E­li­te­koei-fi­na­lis op­ge­le­wer het.

Landbouweekblad - - Lbw -

Vir mnr. Gerrit Mey­er, ’n sa­ke­man in die vul­sta­sie­be­dryf en si­trus­boer van Ad­do in die Oos-Kaap, was sy Dou­vat-He­re­ford stoe­te­ry eint­lik ’n na­week­ver­dryf, maar ná s­legs vyf jaar in die be­dryf het hy die stoe­te­ry se stan­daard ver­hoog.

Dank­sy sy vrou se voor­lief­de vir die die­re het hy be­sluit om ’n paar He­re­ford­koeie te koop toe hy in 2012 die plaas Brak­fon­tein na­by Pa­ter­son aan­ge­skaf het.

Vol­gens sy vrou, Su­zet­te, het die ken­mer­ken­de wit ge­sig van die He­re­ford, as­ook die die­re se rus­ti­ge tem­pe­ra­ment, haar hart op die Moor­rees burg­skou ge­steel.

Dank­sy mnr. P­hil­lip de Waal van Lo­cheim He­re­fords het hul­le met die ras ken­nis ge­maak en ook baie raad en hulp ge­kry met die ves­ti­ging van hul stoe­te­ry.

In sy soe­ke na ge­hal­te­die­re met hoë s­tan­daar­de het hy op die uit­ver­ko­ping van mnr. Gerrit Kru­ger van S­teyns­burg af­ge­kom wat sy stoe­te­ry weens droogte toe­stan­de moes ver­koop. Mey­er het toe die po­ten­si­aal van die die­re raak­ge­sien.

Be­ne­wens die He­re­ford stoe­te­ry het hy ook ’n Bons­ma­ra stoe­te­ry.

Gerrit hou van die uit­da­ging van ’n stoe­te­ry. “Die ge­ne­tie­se ver­be­te­ring en die by­hou van aan­te­ke­nin­ge maak dit in­te­res­sant. As ek nie iets 100% kan aan­pak nie, dan los ek dit eer­der.” Hy het met­ter­tyd die kud­de tot 100 koeie uit­ge­bou na­dat hy nog stoet­koeie van die Parks-fa­mi­lie se Du­mi­sa He­re­fords van Bed­ford ge­koop het ty­dens die ver­ko­ping van hul stoe­te­ry. Goeie ge­hal­te teel­die­re was eg­ter sy voor­ver­eis­te en hy het uit­ein­de­lik 50 van die bes­te die­re vir sy stoe­te­ry uit­ge­kies.

VRUG­BA­RE KUD­DE

Van­dag pluk hy die vrug­te daar­van en is die uit­ein­de ’n vrug­ba­re kud­de. Die ge­mid­del­de tus­sen kalf pe­ri­o­de( T K P) van die kud­de is so­wat 400 dae. Die E­li­te-koei, UJ 08003, is nog een van die oor­spronk­li­ke koeie wat hy by Gerrit ge­koop het en sy spog met ’n TKP van 365 dae oor agt kal­wers. Se­we die­re is vir die stoe­te­ry ge­keur en die agt­ste, ’n bul­kalf, is tans vyf maan­de oud. Die koei het ’n ge­mid­del­de kalf­speen­in­deks van 104.

Haar ma, UJ 05022 was ook ’n goue E­li­te-koei en is ook nog op die plaas. Sy het ’n TKP van 389 dae en het al ne­ge kal­wers ge­le­wer.

Vol­gens Gerrit toon haar dog­ter, UJ15026, reeds goeie po­ten­si­aal en het sy op 26 maan­de haar eer­ste kalf ge­had.

Hul­le pas na­tuur­li­ke dek­king, as­ook KI toe en ge­bruik bul­le van Lo­cheim He­re­fords. Die Mey­ers gaan die vol­gen­de sei­soen em­bri­o­spoe­lings met van die top­koeie in die kud­de doen.

IN GOEIE HAN­DE

Aan­ge­sien Gerrit meest­al sy tyd by sy on­der­ne­mings deur­bring, is hy be­voor­reg om die stoet in die be­kwa­me han­de van mnr. Tokwan Cak­we­be, sy be­stuur­der, te laat. “Hy is werk­lik uit­ste­kend en ’n goeie vee­boer.” Vol­gens Gerrit is Tokwan baie streng met die by­hou van da­ta, soos die kal­wers se ge­boor­te­ge­wig. Al­bei stoe­te­rye is on­der sy toe­sig.

Wat siek­tes in die om­ge­wing be­tref, is die groot­ste strui­kel­blok hart­wa­ter. Die bees­te word el­ke twee we­ke daar­teen be­han­del. “Dit is goed­ko­per om jou die­re te be­han­del as om ’n koei te ver­loor.”

Vol­gens Gerrit is die na­tuur­li­ke veld in die om­ge­wing van Pa­ter­son soet en is dit sel­de no­dig om e­ni­ge by­voe­ding te gee. Die streek het eg­ter ook on­der die pas af­ge­lo­pe droogte ge­buk ge­gaan en hy moes toe pro­te­ïen­lek­ke vir die bees­te uit­sit. Die kud­de wei hoof­saak­lik op ’n meng­sel van aan­ge­plan­te wei­ding van K11 en op na­tuur­li­ke veld wat hoof­saak­lik be­staan uit rooi­gras en ver­skeie soor­te kweek­gras­se.

BO: Die E­li­te­koei UJ08003, met ’n ge­mid­del­de kalf­speen­in­deks van 104, se ma (UJ 05022) was ook ’n goue E­li­te­koei. INLAS: Mnr. Gerrit Mey­er.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.