HIER IS DIE FEI­TE

Landbouweekblad - - Lbw | Briewe -

In die nuus­brok­kie oor die wen­ners wat Wild­be­dryf SA op sy jaar­lik­se ga­la­di­nee by Po­lo­kwa­ne aan­ge­kon­dig het (LBW, 6 A­pril, bl. 19), het se­ke­re fou­te in­ge­sluip.

Daar is ver­keer­de­lik be­rig dat mnr. Han­nes du P­reez van die Mat­la Mam­ba-boer­de­ry die prys vir groen e­ko­no­mie ont­vang het. Die wen­ner was in­der­waar­heid mnr. Han­nes du P­les­sis van die plaas Ber­g­zicht na­by Wind­hoek, Na­mi­bië.

Mnr. War­rick Bar­nard, wat

as Wild­boer van die Jaar vir 2017 aan­ge­wys is, se voor­naam het fou­tie­we­lik as War­wick ver­skyn.

Land­bou­week­blad kor­ri­geer graag on­juist­he­de in ar­ti­kels en nuus­be­rig­te. Stuur in­lig­ting oor reg­stel­lings so gou moont­lik ná die pu­bli­ka­sie­da­tum en ver­kies­lik skrif­te­lik aan I­zak Mal­her­be, Land­bou­week­blad, Pos­bus 1802, Kaap­stad 8000; e-pos: mal­her­be@land­bou.

com; faks 021 406 2940; tel. 021 406 2297. Ver­skaf ook u te­le­foon- of sel­nom­mer.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.