DIÉ WERK­NE­MERS KOM IN AANMERKING

Landbouweekblad - - Lbw | Hoofnuus -

On­der nu­we ge­ne­rie­se be­mag­ti­gings­ko­des kan die vol­gen­de werk­ne­mers op grond van die Y.E.S-i­ni­si­a­tief in aanmerking kom om on­der­ne­mings se be­mag­ti­ging­stel­ling te ver­sterk:

■ Hul­le moet nie-blan­kes tus­sen die ou­der­dom van 18 en 35 wees;

■ Die pro­ses is on­der­he­wig aan die Wet op Ba­sie­se Diens­voor­waar­des (Wet 75 van 1997);

■ Heel- of deel­tyd­se diens­kon­trak­te moet met al­le wer­kers wat daar­voor in aanmerking kom, ge­sluit word;

■ Nu­we po­si­sies moet ’n werks­tyd van 12 maan­de heel­tyd­se diens, wat deur die en­ti­teit be­taal word, in­sluit;

■ Daar moet ’n dui­de­li­ke ver­bin­te­nis van die werk­ge­wer wees om te ver­se­ker dat ’n ge­hal­te-werks­er­va­ring ver­skaf sal word;

■ Daar moet dui­de­li­ke kom­mu­ni­ka­sie wees as die kon­trak nie her­nu word of ’n heel­tyd­se werk word nie.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.