A­ME­RI­KA | Wet vir gees­tes­ge­sond­heid ge­vra

Landbouweekblad - - Lbw | Nuus - — Success­ful Far­ming

’n Wets­ont­werp om boe­re en plaas­wer­kers be­ter toe­gang tot gees­tes­ge­sond­heid­sorg te gee, is on­langs vir oor­we­ging in­ge­han­dig. Dit heet die S­tress-wet (“Stem­ming the Ti­de of Ru­ral E­co­no­mic S­tress and Sui­ci­de”). Dit volg op ’n vo­ri­ge wet wat aan sul­ke deel­sta­te geld sou be­skik­baar stel vir be­ter siel­kun­di­ge steun. Dié wet sou in 2008 in wer­king ge­tree het, maar geld is nooit toe­ge­staan nie. Die wet het toe ver­val.

Die nu­we wet volg op ’n stu­die van self­dood on­der ver­skil­len­de be­roe­pe deur die sen­trum vir siek­te­be­heer wat in Ju­lie 2016 be­vind het men­se wat in die land­bou-, bos­bou- en vis­se­ry­sek­tor werk, het die hoog­ste self­dood­koers. Ge­mid­deld 84,5 men­se per 100 000 in die be­dryf het hul eie le­we ge­neem. Vir mans was die koers ho­ër, teen 90,5 sterf­tes per 100 000 men­se.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.