K­lein­boe­re on­be­wus van A­fri­ka-vark­griepri­si­ko's

Landbouweekblad - - Lbw Nuus - — JO­HAN NORVAL

DIE uit­bre­king van A­fri­ka­vark­griep by S­pring­bok in die Noor­dKaap word as ’n ge­ï­so­leer­de ge­val be­skou, maar die vark­be­dryf en die De­par­te­ment van Land­bou, Bos­bou en Vis­se­rye het ver­skeie maat­re­ëls ge­tref om die ver­sprei­ding daar­van te be­perk.

So­wat 60 var­ke is teen druk­tyd van kant ge­maak ten ein­de die ver­sprei­ding daar­van te voor­kom.

Die De­par­te­ment van Land­bou, Bos­bou en Vis­se­rye het in ’n ver­kla­ring be­kend ge­maak dié aan­meld­ba­re siek­te het voor­ge­kom by 39 var­ke wat van Kim­ber­ley na S­pring­bok ver­voer is.

As ’n voor­ko­mings­maat­re­ël is al die var­ke wat siek voor­ge­kom het, van kant ge­maak. Daar was so­wat 80 an­der var­ke op die ei­en­dom.

E­pi­de­mi­o­lo­gie­se on­der­soe­ke word tans ge­doen om vas te stel of die vi­rus op die vark­plaas ver­band hou met vo­ri­ge uit­bre­kings van vark­griep in die land.

Dié uit­bre­king kom bui­te die be­heer­ge­bied van A­fri­ka­vark­griep voor. Die be­heer­ge­bied sluit by­kans die he­le Lim­po­po, as­ook de­le van Noord­wes en die noord­oos­te­li­ke de­le van M­pu­ma­lan­ga in.

RI­SI­KO’S

Dr. Pe­ter E­vans, voor­sit­ter van die Vark­vee­arts­ver­e­ni­ging, het die ei­en­dom by S­pring­bok be­soek en sy kom­mer uit­ge­spreek oor die ge­sond­heids­ri­si­ko’s van die­re in lan­de­li­ke ge­meen­skap­pe.

“’n Gro­ter be­wus­wor­ding sal on­der k­lein­boe­re ge­ves­tig moet word om siek­tes, soos vark­griep, hok te slaan,” sê hy. “Ge­luk­kig hand­haaf die mees­te kom­mer­si­ë­le vark­boe­re die no­di­ge maat­re­ëls om die ver­sprei­ding van die siek­te te be­perk.”

Dié vark­griep ver­oor­saak er­ge bloe­ding en gaan met hoë koors ge­paard. Meest­al vrek ál die be­smet­te var­ke. Die siek­te kan vin­nig in ’n trop ver­sprei en die­re bin­ne tien dae laat vrek.

Vark­griep tas nie men­se aan nie. Die siek­te word ver­sprei deur kon­tak met be­smet­te var­ke of be­smet­te af­val­kos.

Boe­re en spe­ku­lan­te word aan­ge­raai om var­ke slegs by be­trou­ba­re ver­skaf­fers of op vei­lings te koop.

Af­val­kos moet ook voor­af ’n uur lank ge­kook word as voor­sorg­maat­re­ël teen die vark­griep­vi­rus of an­der siek­te­toe­stan­de.

In­ge­vol­ge re­gu­la­sie 20 van die de­par­te­ment se voor­lo­pi­ge ve­te­ri­nê­re pro­se­du­re­le ken­nis­ge­wing ra­ken­de die be­kam­ping van A­fri­ka­vark­griep word die ver­voer van wil­de var­ke ook be­heer.

Dié be­heer geld die ver­skui­wing van le­wen­de vlak­var­ke, bos­var­ke en wil­de­var­ke, as­ook pro­duk­te en kar­kas­se, wan­neer dit in of van­af Lim­po­po, M­pu­ma­lan­ga, Noord­wes, K­waZu­lu­Na­tal en Gau­teng ver­voer word.

Dit be­hels on­der meer dat dié die­re voor­af vir A­fri­ka­vark­griep ge­toets en teen uit­wen­di­ge pa­ra­sie­te be­han­del word.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.