GE­SKIL OOR BUFFELS DALK EERSDAAGS BYGELÊ

Landbouweekblad - - Nuus Lbw - — JASPER RAATS

BUFFELEIENAARS is ge­reed om die stryd­byl met die De­par­te­ment van Land­bou, Bos­bou en Vis­se­ry se di­rek­to­raat dieregesondheid neer te lê en vra selfs wat ge­doen moet word om die staat se ve­te­ri­nê­re pro­se­du­re­le ken­nis­ge­wing (VPN) vir die ri­si­ko­be­kam­ping van buf­fel­siek­tes in Suid-A­fri­ka weer in te stel.

Dit spruit uit ’n werk­ses­sie vir buffeleienaars wat ver­le­de Dins­dag in P­re­to­ria ge­hou is om die pro­ble­me ra­ken­de die be­kam­ping van siek­tes by buffels te be­spreek.

Die VPN vir buffels is ver­le­de jaar in die Noord-Gau­teng­se Hoog­ge­regs­hof in P­re­to­ria ter­sy­de ge­stel ná ’n drin­gen­de hof­aan­soek deur mnr. Ja­co Tro­s­kie, ’n sa­ke­man van Bloem­fon­tein. Tro­s­kie se reg­span het aan­ge­voer dat die helf­te van Suid-A­fri­ka se buf­fel­be­vol­king in­ge­vol­ge die de­par­te­ment se VPN po­si­tief vir tu­ber­ku­lo­se (TB) sou toets. Hy het aan­ge­voer dat die be­pa­lings van die VPN on­we­ten­skap­lik en on­deur­dag was en dat ver­ge­ly­ken­de toet­se wat vals re­ak­sies in die toet­se sou uit­ska­kel, nie meer in ag ge­neem is nie.

VPN MOET VERANDER

Reg­ter Vi­vi­an Tl­ha­pi het in Tro­s­kie se guns be­slis en ge­las dat die vo­ri­ge buf­fel­pro­to­kol (nr. 20) die VPN moet ver­vang.

Dr. Pieter Vervoort, voor­sit­ter van die na­si­o­na­le Die­re­ge­sond­heids­fo­rum, het op die werk­ses­sie ge­sê die ou pro­to­kol is nie vol­doen­de vir die be­kam­ping van die­re­siek­tes nie.

Boe­re wou weet wat hul­le te doen staan om die VPN weer in­ge­stel te kry.

Dr. Mp­ho Ma­ja, di­rek­teur van dieregesondheid by die de­par­te­ment, het ge­sê die kla­er sal die hof moet ver­soek om die be­vel te­rug te trek.

Mnr. Wi­aan van der Lin­de, on­der­voor­sit­ter van Wild­be­dryf SA (WRSA), sê die fir­ma Cloe­te Mur­ray, wat Tro­s­kie se boer­de­ry nou na­mens Ab­sa be­stuur, het reeds met Ma­ja ge­sels en oor­een­ge­kom om so ’n ver­soek aan die hof te rig.

Boe­re sê daar is steeds pun­te in die hui­di­ge VPN wat hul­le graag wil hê moet verander, maar hul­le is dié keer be­reid om saam met die de­par­te­ment te werk en ver­an­de­rin­ge op ’n we­ten­skap­li­ke wy­se te mo­ti­veer.

In dié ver­band het ’n buf­fel­siek­te-be­kam­pings­ko­mi­tee on­der voor­sit­ter­skap van Vervoort reeds et­li­ke werk­ses­sies ge­hou oor die toets­pro­se­du­res vir siek­tes by buffels. Ver­skeie vee­art­se en an­der men­se wat by buf­fel­be­wa­ring en -boer­de­ry be­trok­ke is, het in­set­te ge­le­wer.

’n Ver­slag met die in­set­te, da­ta en na­vor­sing wat uit hier­die werk­ses­sies ge­spruit het, sal nou ook aan die de­par­te­ment be­skik­baar ge­stel word met die oog op la­te­re wy­si­gings aan die VPN.

NU­WE LIG­GAAM

Mnr. Reu­ben Saay­man, uit­voe­ren­de hoof van Buf­fa­lo Ranch in Bloem­fon­tein en voor­sit­ter van die buf­fel­ei­e­naars­ad­vies­ko­mi­tee van WRSA, is saam met mnr. Pe­ter K­ni­pe van die Wild­pro­du­sen­te-or­ga­ni­sa­sie en mnr. Fran­co­ais S­chut­te van M­bo­go Wild­li­fe aan­ge­stel om ’n ver­teen­woor­di­gen­de lig­gaam vir buffeleienaars op die been te bring.

“Daar­die lig­gaam moet ver­teen­woor­di­gers hê wat deur die be­dryf ver­trou word om na hul be­lan­ge om te sien,” sê Vervoort.

Hy waar­sku dat buf­fel­boe­re moet be­sef hul­le gaan nie al­tyd die ant­woor­de kry wat hul­le wil hoor nie, maar as hul­le die reg­te ver­teen­woor­di­gers kies, sal hul­le ho­pe­lik die beste ant­woor­de vir die be­dryf kry.

Die nu­we ver­teen­woor­di­gen­de lig­gaam sal ook die moont­lik­heid on­der­soek om buffels by die 12 an­der wild­spe­sies te voeg wat vroe­ër deur die de­par­te­ment as land­ras­die­re ge­klas­si­fi­seer is.

K­ni­pe ver­dui­de­lik dat dit aan ’n buf­fel­te­lers­ge­noot­skap ’n regs­po­si­sie sal gee wat hom on­der die ge­sag van bo­ge­noem­de de­par­te­ment pleks van on­der die De­par­te­ment van Om­ge­wing­sa­ke plaas.

Mnr. Ja­co Tro­s­kie

Dr. Pieter Vervoort

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.