IN­TE­GREER BIOLOGIE MET CHEMIE

Landbouweekblad - - Lbw Vars Produkte - NAVRAE: Mnr. Cal­lie Wol­f­aardt, tel. 021 873 6177. Web­werf: www.in­te­li­chem.co.za

Vir die ven­no­te mn­re. Cal­lie Wol­f­aardt en Ian Grummbacher is daar nie ’n ri­gie­de re­sep vir plaag­be­stry­ding nie. Hul­le volg ’n ge­ïn­te­greer­de plaag­be­stry­ding stra­te­gie (IPM), “en mo­ni­te­ring is die rug­graat daar­van,” sê Cal­lie.

“Voed­sel­ge­hal­te en -vei­lig­heid is twee van die ker­na­s­pek­te van voed­sel­pro­duk­sie, maar wurms steur hul­le nie aan wat su­per­mark­te en ver­brui­kers ver­wag nie.”

Die IPM be­hels die ge­bruik van kweek­op­los­sings, soos pas­ge­maak­te prak­ty­ke en ver­skil­len­de plants­pa­si­ë­rings vir se­ke­re tye van die jaar, biologie en chemie. “Die ge­bruik van lok­val­le, fe­ro­mo­ne, weer­sta­sie-in­lig­ting en fi­sie­ke mo­ni­te­ring van die ge­was ver­se­ker dat ak­ku­ra­te da­ta oor plaag­druk in­ge­sa­mel word. Daar­mee kan ons in­ge­lig­te be­slui­te oor die reg­te stra­te­gie neem,” sê.

“’n Deel van hier­die IPM is bi­o­lo­gie­se op­los­sings, soos Bol­l­dex van Ma­dum­bi (reg.nr. 8895), wat ge­re­gis­treer is vir die be­kam­ping van bol­wurm, ’n po­ten­si­eel ver­woes­ten­de plaag by slaai. Saam met die bi­o­lo­gie­se be­na­de­ring word daar ook se­lek­tief en ver­ant­woor­de­lik che­mie­se mid­dels, soos Run­ner 240 Sc van Dow A­groS­cien­ces (Cor­te­va A­gris­cien­ce, reg.nr. L7779) en Am­pligo van Syn­gen­ta (reg.nr. L8685) ge­bruik,” sê Cal­lie.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.