Ken­ners gee raad oor vee­dief­stal

Landbouweekblad - - Lbw|inhoud - — VERSLAGGEWER

BOE­RE in Gau­teng en die Noord-Vry­staat is raad­op oor kap­ben­des wat snags bees­te se hak­skeen­se­nings af­kap en hul­le dan slag. Die die­re word dik­wels nie be­hoor­lik dood­ge­maak nie, maar net hul bou­de en blaaie word uit­ge­kap.

Die vleis word ver­moe­de­lik ver­der noord uit die hand of in ’n slag­huis ver­koop.

Mnr. Her­man van Wyk, wat in die V­re­de­fort-koe­pel boer, sê die pro­bleem het al so­wat se­we jaar ge­le­de be­gin.

Mnr. Dré S­cha­le­kamp van die plaas E­lands­fon­tein by Fo­ch­vil­le het al min­stens 25 bees­te in sul­ke voor­val­le ver­loor.

Ná die jong­ste voor­val het een van sy koeie ge­a­bor­teer, waar­skyn­lik weens die stres.

“Dis al ’n be­sig­heid wat die die­we be­dryf,” sê S­cha­le­kamp. “Dit ge­beur tel­kens as bees­te na­by die teer­pad loop so­dat die ro­wers kan kap en vin­nig met die vleis kan weg­kom.”

HALSBANDE

S­cha­le­kamp se bees­te dra halsbande van die be­vei­li­gings­maat­skap­py A­gri A­lert. Sy die­re se a­larms het met die jong­ste voor­val af­ge­gaan. Hy het dié nag uit­ge­gaan om te gaan kyk, maar dit was so mis­tig dat daar nie veel te sien was nie. Die vol­gen­de og­gend het een van die dooie koeie nog met die be­bloe­de A­gri A­lert-hals­band in die kamp ge­lê.

Hy sê dit is moei­lik om te be­sluit of hy moet uit­gaan om te gaan on­der­soek in­stel as die a­larms snags af­gaan of om te gaan pa­trol­lie ry.

“Sê nou hul­le skiet jou? Ie­wers hou ’n ou op leef as jy die he­le tyd om jou moet kyk en won­der wie gaan jou vol­gen­de wil ver­moor,” sê S­cha­le­kamp.

Vol­gens Van Wyk het hul ge­meen­skaps­po­li­si­ë­rings­fo­rum (GPF) vas­ge­stel dat die aan­vank­li­ke kap­ben­de uit die woon­buurt Pro­tea G­len bui­te So­we­to be­dryf is. S­plin­ter­groe­pe het eg­ter in­tus­sen ge­vorm, soos dié wat on­langs tus­sen Sa­sol­burg en Kop­pies toe­ge­slaan het. Van Wyk sê waar hul GPF wel in­lig­ting oor so ’n be­oog­de roof­tog kry, wat ge­reeld ge­beur, is die groot kwes­sie om die ro­wers op die to­neel te be­trap. In die prak­tyk be­hels dit om be­dags te boer en die­we snags met nag­sig­toe­rus­ting voor te sit.

AANSLAG NEEM TOE

Mnr. Willie Clack, voor­sit­ter van die na­si­o­na­le vee­dief­stal­voor­ko­mings­fo­rum, sê die mo­dus o­pe­ran­di van hier­die die­we is ver­al in Gau­teng ’n groot kwes­sie. Dit kom by­kans daag­liks in die sui­de en oos­te van Gau­teng voor by on­der meer Bronk­horst­spruit, Wel­be­kend, A­ka­sia en Tem­ba.

In die Noord-Vry­staat loop ver­al die dis­trik­te Heil­bron, De­neys­vil­le, Zam­de­la, Pa­rys en V­re­de­fort deur.

Clack meen dit word aan­ge­vuur om­dat boe­re al hoe meer teen ge­wo­ne vee­dief­stal be­gin op­tree. “So­dra die­re ge­steel is, haas die boe­re hul­le na slag­pla­se en vei­lings oor die he­le land om hul vee te probeer te­rug­vind. Daar­om neem hier­die wre­de voor­val­le waar­skyn­lik dees­dae toe.”

FO­TO'S: DRÉ S­CHA­LE­KAMP

Mnr. Dré S­cha­le­kamp van Fo­ch­vil­le het on­langs dié gru­sa­me vonds (BO) op sy plaas E­lands­fon­tein ge­maak – een van min­stens 25 bees­te wat hy op dié wre­de ma­nier ver­loor het. Een van die A­gri A­lert-halsbande (LINKS) wat hy ge­bruik om sy vee te probeer be­skerm, was nog aan een van die vier die­re wat ver­le­de na­week dood­ge­maak is.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.