Moe­nie ar­mes in­ti­mi­deer

Landbouweekblad - - Nuus Grondhervorming -

HAAR be­hoef­te aan ’n eie stuk grond was die oor­we­ging van die 68-ja­ri­ge me. No­hom­bi­le Fed­land van die voor­ma­li­ge Trans­kei en nou ’n in­wo­ner van Bots­ha­be­lo, om ten guns­te van ont­ei­e­ning son­der ver­goe­ding te ge­tuig. Sy het haar stand­punt e­mo­si­o­neel aan die ko­mi­tee oor­ge­dra, met dokumente in die hand wat aan­dui dat sy in aan­mer­king kom vir die Re­ge­ring se pro­gram vir die her­ver­de­ling van grond vir land­bou-ont­wik­ke­ling (LRAD).

Een van die spre­kers het aan­ge­dui dat die wek­roep van som­mi­ge kom­mer­si­ë­le boe­re: “Geen boer, geen pap”, ’n do­ring in die vlees is en hy het ge­vra dat “hul­le moet op­hou om ons so te in­ti­mi­deer”.

Dié ver­hoor moes met ’n uur ver­leng word so­dat ál 100 spre­kers wat spreek­beur­te moes kry, hul stand­pun­te kon stel.

Die mees­te van die stamp­vol saal se 500 sit­plek­ke is in­ge­neem deur plaas­li­ke in­wo­ners van Bots­ha­be­lo, maar die ge­or­ga­ni­seer­de land­bou en po­li­tie­ke par­tye was ook teen­woor­dig.

Me. No­hom­bi­le Fed­land by die ver­hoor in Bloem­fon­tein.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.