RCL TROTSEER TAL­LE LANDBOUSTORMS

Landbouweekblad - - Nuus - — CARIEN KRUGER

DIE ge­no­teer­de voed­sel­on­der­ne­ming RCL Foods se fi­nan­si­ë­le re­sul­ta­te weer­spie­ël dui­de­lik die ve­le uit­da­gings wat die land­bou die af­ge­lo­pe 18 maan­de die hoof moes bied.

Dank­sy af­ska­lings in sy hoen­der­sa­ke kon RCL bloot­stel­ling aan goed­koop, in­ge­voer­de hoen­der­vleis ver­min­der, maar pro­ble­me in die sui­ker­be­dryf, die listeriose-skan­daal en be­we­gings in die mie­lie­prys het ’n we­sen­li­ke in­vloed op die maat­skap­py ge­had.

Goed­koop in­ge­voer­de sui­ker het die pres­ta­sie van sy sui­ker­af­de­ling ver­suur om­dat die plaas­li­ke prys met meer as 20% ge­daal het en meer sui­ker teen la­er wê­reld­pry­se uit­ge­voer moes word.

Mnr. Rob Field, fi­nan­si­ë­le hoof van RCL, sê die kri­sis in die sui­ker­be­dryf is groot en die maat­skap­py oor­weeg om sy sui­ker­sa­ke­mo­del te ver­an­der ter wil­le van groter vol­hou­baar­heid.

Op lang ter­myn oor­weeg die maat­skap­py om te di­ver­si­fi­seer ten op­sig­te van die pro­duk­te wat uit sui­ker­riet ge­maak word. Dit word wê­reld­wyd ge­doen, maar ver­eis ka­pi­taal­be­leg­ging. Al­ter­na­tie­we ge­brui­ke sluit die op­wek van krag en die ver­vaar­di­ging van al­ko­hol en plas­tiek in.

“Die Bra­si­li­aan­se be­dryf se aan­leg­te is só ge­struk­tu­reer dat hul­le bin­ne ’n week kan be­sluit of hul­le e­ta­nol of sui­ker gaan le­wer. Hul­le het dus twee aan­sien­li­ke groot mark­te wat hul­le teen me­kaar kan af­speel. Die su­kro­se­mo­le­ku­le is baie veel­sy­dig en aan­pas­baar,” sê Field.

NU­WE HOENDERPLAN

RCL Foods het twee jaar ge­le­de be­sluit om sy hoen­der­sa­ke só te

ver­an­der dat hy uit die mark vir so­ge­noem­de kom­mo­di­teits­hoen­der be­weeg. Dit is kits­be­vro­re hoen­der­stuk­ke wat baie bloot­ge­stel is aan me­de­din­ging van goed­koop, in­ge­voer­de hoen­der­vleis.

Die maat­skap­py se week­lik­se pro­duk­sie is van 4,8 mil­joen tot 3,4 mil­joen hoen­ders ver­min­der. Hy pluk nou die vrugte daar­van.

Dit is om­dat die her­stel in sy hoen­der­af­de­ling se fi­nan­sies daar­toe by­ge­dra het dat die maat­skap­py se ver­dien­ste voor ren­te, be­las­ting, waar­de­ver­min­de­ring en af­skry­wings (e­bit­da) in die jaar tot 30 Ju­nie met 17,1% tot R2,046 mil­jard en sy we­sens­ver­dien­ste met 52,7% ge­styg het.

“Ons het steeds ’n ver­plig­ting, be­lang­stel­ling en gre­tig­heid om ge­kon­trak­teer­de pro­duk­te aan kits­diens­re­stau­ran­te te ver­skaf, as­ook ons waar­de­toe­ge­voeg­de han­dels­merk­pro­duk­te aan die klein­han­del.”

Field sê toe die maat­skap­py twee jaar ge­le­de sy nu­we hoen­der­sa­ke­mo­del op­ge­stel het, het hy in ag ge­neem dat die aard van die be­dryf baie si­klies is, met groot bloot­stel­ling aan be­dui­den­de prys­be­we­gings van pro­duk­sie­mid­de­le. Só be­gin voer­kos­te nou styg ná 18 maan­de se lae in­set­kos­te dank­sy die ein­de van die droog­te.

LISTERIOSE

Die af­ge­lo­pe boek­jaar was moei­lik weens vo­ël­griep en die listeriose-kri­sis. Eers­ge­noem­de het RCL R50 mil­joen ge­kos weens ’n uit­bre­king van vo­ël­griep op ’n teel­plaas en het ook ho­ër bi­o­se­ker­heids­kos­te mee­ge­bring.

Die listeriose-kri­sis het RCL na ra­ming R158,2 mil­joen ge­kos. Hy moes sy Wol­we­hoek-aan­leg ty­de­lik sluit, maar die Re­ge­ring het la­ter be­ves­tig dat die ST6-stam van listeriose nie daar ge­vind is nie.

Field sê die kri­sis was ’n groot leer­pro­ses vir al­mal, met die guns­ti­ge uitkoms dat dit ge­spreks­ge­leent­he­de met die Re­ge­ring ge­skep is. Met die uit­bre­king, en selfs nou, was en is daar geen re­gu­la­sies nie.

Hy sê RCL vol­doen aan ’n in­ter­na­si­o­na­le stan­daard, maar die Re­ge­ring oor­weeg om ’n nul­vlak van listeriose-teen­woor­dig­heid daar te stel, wat selfs stren­ger as die be­trok­ke in­ter­na­si­o­na­le stan­daard is.

Field sê in­dien die Re­ge­ring dit doen, hoop hy dat na­ko­ming af­ge­dwing sal word so­dat al­mal, ook die klei­ner ver­vaar­di­gers, daar­aan sal vol­doen.

BREI UIT NA MELK

Field sê een ka­te­go­rie waar­in die maat­skap­py on­der­ver­teen­woor­dig is, is die melk­be­dryf. RCL oor­weeg om die ka­pa­si­teit wat be­skik­baar ge­word het met die af­ska­ling van sy hoen­der­be­dry­wig­he­de, te ge­bruik om meer in dié mark in te be­weeg.

RCL is be­sig om ’n aan­deel van 45% in ’n klein Zam­bie­se maat­skap­py te ver­kry wat vin­nig be­we­gen­de ver­brui­kers­goe­de­re ver­sprei.

Sy lo­gis­tie­ke af­de­ling Vec­tor be­dryf ’n ge­slaag­de ge­sa­ment­li­ke on­der­ne­ming in Botswa­na en RCL wil dié mo­del na ander lan­de uit­brei.

FOTO: RCL FOODS

RCL Foods het sy pro­duk­sie van braai­hoen­ders doel­be­wus ver­min­der om min­der aan in­voer bloot­ge­stel te wees.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.