GE­SPREK OOR GROND ‘BE­GIN NOU EERS’

Landbouweekblad - - Nuus - — GERRIT BEZUIDENHOUT

DIE ge­or­ga­ni­seer­de land­bou het oor die af­ge­lo­pe twee maan­de be­gin om die mo­re­le vraag­stuk­ke bin­ne die sek­tor te er­ken en te ver­staan, wat be­te­ken Suid-A­fri­ka be­vind hom nou eint­lik aan die be­gin van die ge­sprek oor grond, meen dr. T­heo Ven­ter, po­li­tie­ke ont­le­der aan die Noord­wesU­ni­ver­si­teit.

“Dit is be­lang­rik om te ver­staan hoe die ander par­ty in ’n saak dink en ek meen dit is wat in die ge­or­ga­ni­seer­de land­bou ge­beur. ’n Mee­wa­ri­ge of be­ter­we­te­ri­ge hou­ding gaan nie ’n op­los­sing help vind nie, maar net groter vy­an­dig­heid skep,” het Ven­ter op A­gri Gauteng se kon­gres in Cen­tu­ri­on ge­sê.

“Daar is dui­de­lik ’n be­hoef­te om die be­pa­lings bin­ne ar­ti­kel 25 van die Grond­wet dui­de­li­ker te maak. Voor­sie­ning is reeds ge­maak vir onteiening en daar is goeie re­des daar­voor, soos waar grond on­reg­ma­tig ver­kry is. Wat eg­ter dui­de­lik ge­stel moet word, is waar die kom­po­nent ‘son­der ver­goe­ding’ by­ge­voeg word.”

Hy het be­na­druk dat ge­beu­re waar­na in die me­dia ver­wys word, nie die hui­di­ge nei­gings en lang­ter­myn­be­slui­te weer­spie­ël nie. “In die af­ge­lo­pe paar we­ke het ver­an­de­rin­ge agter die skerms plaas­ge­vind wat nie in die me­dia ver­skyn het nie, maar wat op lang ter­myn groot im­pak gaan maak. Ont­hou, hier­die nei­gings en lang­ter­myn­be­we­gings is nie die fak­to­re wat van­aand se­we-uur op die nuus gaan wees nie.

“Moet eg­ter nie dat die daag­lik­se la­waai met jou kop smok­kel nie. Kyk eer­der na wat net on­der die op­per­vlak ge­beur.”

FOTO: ARGIEF

Dr. T­heo Ven­ter

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.