JOU BETROUBARE VEN­NOOT IN LAND­BOU

FI­NAN­SIE­RING EN VERSEKERING

Landbouweekblad - - Fokus - www.af­gri.co.za

As land­bou­ven­noot sal UNIGRO by jou staan om suk­ses te ver­se­ker. Ons is trots om voed­sel­se­ker­heid te be­vor­der en die lands­wye voor­lo­per te wees in die ver­skaf­fing van pas­ge­maak­te fi­nan­si­ë­le op­los­sings aan land­bou­kli­ën­te in A­fri­ka. Ons bied ‘n kom­pe­te­ren­de en e­ko­no­mie­se fi­nan­si­ë­le struk­tuur, met ak­ku­ra­te en ef­fek­tie­we diens­te wat deur­sig­tig ge­ad­mi­nis­treer word. Ons ver­se­ke­rings­af­de­ling het uit­ge­brei­de ken­nis en er­va­ring in al­le aspek­te van kort­ter­myn en le­wens­ver­se­ke­ring. Ons diens­te is on­der­he­wig aan die Raad op Fi­nan­si­ë­le Diens­te en die Na­si­o­na­le K­re­diet­wet. UNIGRO ver­staan land­bou­si­klus­se en kre­diet en is ge­po­si­si­o­neer om aan die boer se fi­nan­sie­rings- en ver­se­ke­rings­be­hoef­tes te vol­doen.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.