Kies Id­wa­la vir kalk­kor­rels

In­ten­sie­we na­vor­sing be­ves­tig dat die ge­bruik van ultra­fyn kalk­steen­par­ti­kels hoogs doel­tref­fend is in die behandeling van land­bou­ge­was­se met ’n kal­si­um­te­kort.

Landbouweekblad - - Fokus -

Id­wa­la is ’n voor­lo­per op die ge­bied van kalk­ver­skaf­fing en sy pro­duk­reeks vir die land­bou is daar­op toe­ge­spits om ver­skeie op­los­sings te bied, van grond­reg­stel­lings tot plant­voe­ding.

Id­wa­la se my­ne by Port S­heps­to­ne (kal­si­um­kar­bo­naat) in K­waZu­lu-Na­tal en by Da­ni­ëls­kuil (kalk­steen) in die Noord-Kaap is op van die ryk­ste kal­si­um­bron­ne in Suid-A­fri­ka ge­ves­tig en dit dra by tot die hoë ge­hal­te van die pro­duk­te.

Wê­reld­klas­teg­no­lo­gie word in­ge­span om om dié grond­stow­we ver­der te ver­werk.

Die maat­skap­py is deel van die Syn­chem-groep, wat uit ver­skeie voor­aan­staan­de che­mie­se maat­skap­pye be­staan. OMYA, ’n maat­skap­py wat in S­wit­ser­land gesetel en ’n wê­reld­lei­er op die ge­bied van kal­si­um­pro­duk­te is, bied ook on­der­steu­ning aan Id­wa­la.

SIEN IS GLO

’n Voor­beeld van hoe goed Id­wa­la se pro­duk­te in die prak­tyk werk, wys by die Wes­va­lia-boer­de­ry by Ho­wick in K­waZu­lu-Na­tal dui­de­lik. Daar word hoof­saak­lik met a­vo­ka­do’s ge­boer.

Proe­fre­sul­ta­te toon Id­wa­la se pro­duk­te het by­ge­dra tot ’n groter oes, be­ter vrug­vor­ming en ge­son­der plan­te. Daar is be­wys dat Id­wa­la se pro­duk­te die grond­toe­stan­de ver­be­ter het, maar ook be­ter wor­tel­ont­wik­ke­ling by plan­te mee­ge­bring het.

PRO­DUK­REEKS

Ku­luDol – ver­kor­rel­de do­lo­miet – 40 mi­kron – ultra­fyn. Ku­luCal – ver­kor­rel­de kal­siet – 40 mi­kron – ultra­fyn. Ku­luGyp – ver­kor­rel­de gips – 100 mi­kron – mi­kro­fyn. Ku­lu B­ri­te-reeks – ’n Reeks ultra­fyn kal­si­um­kar­bo­naat­pro­duk­te met ’n ver­skei­den­heid van ge­brui­ke. Id­wa­la se pro­duk­te is land­wyd be­skik­baar en word ge­rug­steun deur na­vor­sing uit Suid-A­fri­ka, A­me­ri­ka, Ka­na­da, Eu­ro­pa, S­kan­di­na­wië en Aus­tra­lië.

Ku­luCal en Ku­luDol is ui­ters be­kos­tig­baar en doel­tref­fend met die vin­ni­ge ver­be­te­ring van grond se pH-ba­lans.

Ge­was­se re­a­geer gou op die pro­duk­te en dit kan mak­lik met ge­wo­ne kuns­mis­strooi­ers ver­sprei word. Die pro­duk­te is i­de­aal vir pre­si­sie­boer­de­ry en kan ge­bruik word om spe­si­fie­ke pro­bleem­ge­bie­de te be­han­del.

Ku­luCal en Ku­luDol is uit­mun­ten­de bron­ne van kal­si­um, ’n be­lang­ri­ke plant­voe­ding­stof wat bi­o­lo­gie­se ak­ti­wi­teit sti­mu­leer. Die pro­duk­te kan met kal­si­um­sul­faat, hu­maat en spoor­e­le­men­te ge­kom­bi­neer word.

NA­VRAE: Id­wa­la In­dus­tri­al Hol­dings; e-pos: mkru­ger@id­wa­la. co.za; web­werf: www.id­wa­la.co.za; tel. 011 795 4900.

Ku­luCal/Ku­luDol word van ho­ë­ge­hal­te-kalk­steen ver­vaar­dig om kor­rels van 2-5 mm te le­wer.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.