Ge­bruik­pro­duk­te uit see­wier reg

See­wier­pro­duk­te ver­be­ter op­brengs­te. Ken die in­houd en ver­be­ter die re­sul­taat.

Landbouweekblad - - Fokus -

On­lang­se stu­dies het dit dui­de­lik ge­maak dat al­le see­wier en see­wier­pro­duk­te nie die­self­de is nie. See­wier wat ver­skil­lend ver­werk word, kan eind­pro­duk­te met bi­o­lo­gie­se en fi­si­o­lo­gie­se ver­skil­le tot ge­volg hê.

See­wier­ek­strak­te word té al­ge­meen deur ver­vaar­di­gers en ge­brui­kers saam ge­groe­peer son­der om die ge­o­gra­fie­se oor­sprong, die see­wier­soort en die ver­wer­kings­pro­ses in ag te neem. Ge­volg­lik is al­le see­wier­pro­duk­te nie i­den­ties of ewe doel­tref­fend nie en dit kan nie die­self­de toe­ge­dien word nie.

Na­vor­sers aan die U­ni­ver­si­teit S­tel­len­bosch het die ver­skil­le tus­sen Kel­pak® en soort­ge­ly­ke pro­duk­te on­der­soek. Ge­bruik jou foon om via die QR-ko­de die na­vor­sing te lees of tik die ska­kel https://link.sprin­ger.com/ar­ti­cle

/10.1007/s10811-015-0644-z op jou in­ter­net­laai­er in.

Nu­we, we­ten­skap­li­ke be­wy­se is ge­vind met be­ter ver­dui­de­li­kings hoe Kel­pak® in land­bou­toe­die­nings funk­si­o­neer.

Die tra­di­si­o­ne­le ver­dui­de­li­king was dat see­wier­pro­duk­te na­tuur­li­ke plant­hor­mo­ne, soos ouk­sie­ne en si­to­ki­nie­ne, be­vat wat vir som­mi­ge waar­neem­ba­re plant­re­ak­sies ver­ant­woor­de­lik is.

Dit ver­dui­de­lik eg­ter nie ten vol­le die bi­o­che­mie­se wer­king en suk­ses­se van Kel­pak® nie.

’n Meng­sel ak­tie­we sti­mu­lan­te is in Kel­pak ge­ï­den­ti­fi­seer wat – as so­da­nig of in si­ner­gie – suk­ses­vol werk.

Die kom­bi­na­sie van ouk­sie­ne, si­to­ki­nie­ne, bras­si­nos­te­ro­ïe­de en po­li­a­mie­ne be­vor­der by­voor­beeld die ont­kie­ming van stuif­meel en ster­ker groei van stuif­meel­bui­se wan­neer Kel­pak® voor of ty­dens blom toe­ge­dien word. Ver­der word simp­to­me van stres ver­min­der en saad­ont­kie­ming ver­be­ter.

Met 37 jaar na­vor­sing en kon­se­kwen­te re­sul­ta­te by die mees­te ge­was­se wê­reld­wyd is die oor­spronk­li­ke Suid-A­fri­kaan­se see­wier­pro­duk Kel­pak® ’n wê­reld­lei­er. Kelp Pro­duk­te In­ter­na­si­o­naal kan jou help om Kel­pak® reg te be­nut in e­ni­ge spuit­pro­gram.

NA­VRAE: Web­werf: www.kel­pak.com Land­bou­week­blad

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.