SAPV vat Da­vies hof toe oor A­goa-kwo­ta

Landbouweekblad - - Inhoud - CARIEN KRUGER

DIE Suid-A­fri­kaan­se Pluim­vee­ver­e­ni­ging (SAPV) wil dr. Rob Da­vies, Mi­nis­ter van Handel en Ny­wer­heid, met ’n hof­be­vel dwing om die kwo­ta A­me­ri­kaan­se hoen­der­stuk­ke wat son­der teen­stor­tings­ta­rie­we in­ge­voer kan word, te laat op­skort.

A­me­ri­ka en Suid-A­fri­ka het die kwo­ta van 65 000 ton per jaar in 2015 on­der­han­del om te ver­se­ker dat Suid-A­fri­ka deel kon bly van die A­me­ri­kaan­se wet op groei en ge­leent­he­de in A­fri­ka (A­goa).

Suid-A­fri­ka hef se­dert 2000 ’n teen­stor­tings­ta­rief op A­me­ri­kaan­se hoen­der­stuk­ke aan die been, maar die kwo­ta is se­dert ein­de 2015 van die ta­rief vry­ge­stel.

Die SAPV vra die Hoog­ge­regs­hof in P­re­to­ria om Da­vies, krag­tens die Wet op die Be­vor­de­ring

van Ad­mi­nis­tra­tie­we Ge­reg­tig­heid (die so­ge­naam­de Pa­ja), op­drag te gee om die no­di­ge stap­pe te doen om die ta­rief­kor­ting op die kwo­ta op te skort.

RABAT

Dr. Ziy­an­da Ma­jok­we­ni, waar­ne­men­de hoof­be­stuur­der van die SAPV se braai­hoen­der­or­ga­ni­sa­sie, sê in ’n be­ë­dig­de ver­kla­ring die A­goa-rabat se be­woor­ding lui dat dit op­ge­skort sal word as Suid-A­fri­ka e­ni­ge van die A­goa-voor­de­le, soos op 1 No­vem­ber 2015, sou ver­loor.

Sy ver­wys na die in­voer­ta­rie­we van 10% op a­lu­mi­ni­um­pro­duk­te en 25% op staal­pro­duk­te wat pres. Do­nald Trump in Maart van­jaar af­ge­kon­dig het en sê dit ver­oor­saak dat die A­goa-rabat dus nou op­ge­skort moet word.

Vir die op­skor­ting om te ge­beur, moet die Mi­nis­ter van Handel en Ny­wer­heid (Da­vies) ge­skre­we be­ves­ti­ging aan die Mi­nis­ter van Fi­nan­sies (mnr. Nhlanhla Ne­ne) daar­oor s­tuur.

Vol­gens Ma­jok­we­ni het Da­vies geen dis­kre­sie hier­in nie en is dit sy plig om dit bin­ne ’n re­de­li­ke tyd­perk te doen.

Sy voer ver­der aan dat vier maan­de reeds ver­stryk het se­dert Suid-A­fri­ka van sy A­goa-voor­de­le ver­loor het en dat dit ’n on­re­de­li­ke ver­tra­ging is.

Vol­gens Ma­jok­we­ni ly die Suid-A­fri­kaan­se pluim­vee­be­dryf ska­de weens Da­vies se ver­suim, om­dat die be­dryf “moet mee­ding met A­me­ri­kaan­se be­vro­re hoen­der­stuk­ke aan die been wat teen ge­stor­te pry­se in­ge­voer word”.

Ma­jok­we­ni sê ver­der vol­gens die Suid-A­fri­kaan­se In­kom­ste­diens is al­te­sa­me 69 199 ton van die stuk­ke van A­pril 2017 tot Maart 2018 in­ge­voer.

Hou ko­men­de uit­ga­wes dop vir meer hier­oor. –

Dr. Rob Da­vies

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.