Vee­ver­slag

Landbouweekblad - - Inhoud - — CHARL VAN ROOYEN

SOÖNOTIESE siek­tes het die groot­ste po­ten­si­aal om die vol­gen­de wê­reld­wye pandemie te word, sê dr. Les­ley van Hel­den, staats­vee­arts van die Wes-Kaapse de­par­te­ment van land­bou wat die twee­jaar­lik­se in­ter­na­si­o­na­le One He­alth-kon­gres in Sas­katoon in Ka­na­da by­ge­woon het.

Die kon­gres word aan­ge­bied om a­ka­de­mi­ci en be­leid­ma­kers op die ge­bie­de van mens­li­ke, die­re- en om­ge­wings­ge­sond­heid by­een te bring om oor knel­pun­te te praat.

Lui­dens die Ju­lie­ver­slag van dr. Faf­fa Malan, be­stuur­der van die Her­kou­er­ve­te­ri­nê­re Ver­e­ni­ging van Suid-A­fri­ka (RuVASA), oor siek­tes wat deur vee­art­se in Suid-A­fri­ka aan­ge­meld is, word die uit­bre­king van die­re­siek­tes in­ter­na­si­o­naal as ’n be­drei­ging be­skou, met soönose die groot­ste ge­vaar. Dit be­hels siek­tes wat van ’n dier na ’n mens en van ’n mens na ’n dier oor­ge­dra kan word.

Van Hel­den sê in haar ver­slag aan RuVASA ’n mil­jard men­se is jaar­liks die slag­of­fers van soönotiese siek­tes, ter­wyl ’n mil­joen men­se daar­aan sterf. Dit plaas groot druk op die ge­sond­heid­sorg, wel­syns­diens en e­ko­no­mie in stre­ke waar dié siek­te en­de­mies is. S­tra­te­gieë wat in wer­king ge­stel kan word wan­neer siek­tes uit­breek, moet ge­volg­lik op­ge­stel word. Dit moe­nie net op re­ak­sie ge­mik wees nie, maar ook op voorkoming en ge­reed­heid.

Voor­ko­men­de maat­re­ëls is die be­lang­rik­ste. Vol­gens die Glo­bal Vi­ro­me-pro­jek is daar moont­lik 1,67 mil­joen ei­e­soor­ti­ge vi­rus­se wat nog nie ont­dek is nie en wat die po­ten­si­aal het om meer as een dier­soort aan te tas. “Om­dat dit on­moont­lik is om al­le uit­bre­kings te voor­kom, is ge­reed­heid net so be­lang­rik soos voorkoming,” het sy ge­sê. Daar­om is dit in al­mal se be­lang om o­pen­ba­re ge­sond­heid­struk­tu­re te ver­sterk.

Die TABEL som siek­tes en toe­stan­de op wat ge­du­ren­de Ju­lie by RuVASA aan­ge­meld is.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.