MNR. LIND­SAY HUNT

Landbouweekblad - - Wild -

WAT­TER TEG­NO­LO­GIE IS ONONTBEERLIK?

Ek pro­beer toe­rus­ting en werk­tuie ge­bruik wat on­ge­skool­de ar­beid groot­liks uit­ska­kel, so­dat meer ge­skool­de wer­kers in­ge­span kan word.

WAT IS DIE BES­TE RAAD WAT JY AL ONT­VANG HET?

Ge­bruik jou grond soos ’n bank — ver­be­ter dit al­tyd in goeie ja­re so­dat dit in ’n goeie toe­stand is in moei­li­ker ja­re.

WAT HET DIE GROOT­STE IM­PAK OP JOU BOER­DE­RY GE­MAAK?

Die be­trek­lik on­lang­se skerp da­ling in die pry­se van se­ke­re wild­spe­sies ver­oor­saak dat meer ge­kon­sen­treer moet word op kom­bi­na­sie­ver­skei­den­heid om wins te maak. Goeie kom­bi­na­sies is nie al­tyd mak­lik nie.

HET JY ’N MEN­TOR?

Ek het oor die ja­re baie by Mi­ke G­re­gor van E­lands­berg Pla­se ge­leer wat prak­tie­se boer­de­ry­prak­ty­ke be­tref. Dr. Bal­tus Eras­mus, my buur­man, leer my ge­wel­dig baie van grond en grond­be­stuur.

HOE BEMARK JY JOU PRO­DUK­TE?

Deur reg­streek­se klan­te­ver­wy­sings en word of mouth.

WAT­TER MAAT­RE­ËLS HET JY OM JOU VOORTBESTAAN TE VER­SE­KER?

Ons is in ’n ma­te oor­ge­le­wer aan die po­li­tie­ke kli­maat in die land. Daar­om moet ons aan­pas­baar bly. Ons be­lê eg­ter in struk­tu­re en mo­del­le wat ons tot min­stens 2030 sal dra.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.