Im­mo­bi­li­seer nu­we én ou im­mi­grant­gog­gas

Boer­de­ry in Sui­der-A­fri­ka is se­dert ver­le­de jaar in rep en roer oor ’n on­wel­ko­me im­mi­grant, die herfs­kom­man­do­wurm, ook be­kend as fall ar­my worm. Ge­luk­kig het Philagro ’n plan om im­mi­grant­plae met mo­der­ne che­mie­se mid­dels te be­stry.

Landbouweekblad - - Fokus - FOTO: PHILAGRO

Die herfs­kom­man­do­wurm, oor­spronk­lik uit A­me­ri­ka, het be­hoor­lik op­slae in die me­dia ge­maak. Al wat mot­lar­we is, word gou in boer­de­ry­k­rin­ge vir die nu­we on­wel­ko­me a­mok­ma­kers uit die bui­te­land aan­ge­sien en en­to­mo­loë word daag­liks om i­den­ti­fi­ka­sie­raad oor­val.

Herf­s­kom­man­do­wurms is in werklikheid die der­de im­mi­grant­gog­ga wat bin­ne net ’n paar jaar erns­ti­ge kommer in die Suid-A­fri­kaan­se land­bou wek.

Taam­lik vars in die ge­heue is die ver­sky­ning van nog ’n im­mi­gran­te mot­spe­sie Tu­ta ab­so­lu­ta, wat groen­te­boe­re in 2015-’16 on­ge­mak­lik laat krie­wel het.

’n Wy­le voor Tu­ta se koms, het ’n ander in­drin­ger in 2013 die vrug­te­ver­hoog met in­ge­neem, naam­lik die vrug­te­vlieg Bactro­ce­ra in­va­dens. Selfs vóór dit het nag­mer­rie­vlie­gies, Li­ri­omy­za tri­fo­lii (A­me­ri­kaan­se blaar­my­ner) en meer on­langs L. huid­o­bren­sis (ert­jie­blaar­my­ner), groen­te­boe­re sal­pe­ter laat uit­slaan. Al hier­die im­mi­gran­te het hul­le plaas­lik ste­wig in­ge­wurm en word van­dag as van ons erns­tig­ste plaag­pro­ble­me be­skou.

PLAAGSTATUS

Met se­ke­re uit­son­de­rings het die nu­we im­mi­grant­plae sta­tis­ties twee ge­me­ne de­lers: Hul­le kom uit die bui­te­wê­reld via noor­de­li­ke A­fri­ka, oor skyn­baar kwa­ran­tyn­lo­se gren­se. Die jong­ste im­mi­gan­te het ’n wye ap­tyt en ge­was­gas­heer­reeks. Dit be­dreig nie net groen­te­boe­re nie, maar ook die land­bou­sek­tor in die ge­heel. Boe­re speel ’n be­lang­ri­ke rol om die plaagstatus te be­heer. Be­stry­ding met goed­koop che­mie­se mid­dels wat breed­weg en her­haal­de­lik op ver­al la­e­mar­ge­ge­was­se ge­spuit word, is ’n ge­yk­te re­sep vir die ont­wik­ke­ling van plaag­weer­stand.

Par­ty plae kom reeds met weer­stand die land bin­ne, soos dit blyk uit die herfs­kom­man­do­wurm wat klaar­blyk­li­ke weer­stand teen pe­ri­tro­ïe­des toon.

WEER­STAND

Be­ne­wens die nu­we plae sit groen­te­boe­re met ’n gros ander kos­mo­po­li­tie­se plae op en om hul voor­stoep, wat lank­al reeds plaag­fa­mi­lie op pla­se ge­word het.

De­ka­des lank word hier­die plae ook meestal met die­self­de ou­der­wet­se, goed­koop che­mie­se mid­dels ge­bom­bar­deer. Dit het aan­lei­ding ge­gee tot weer­stand wat by­voor­beeld al ge­ma­ni­fes­teer het in A­fri­ka-bol­wurm en se­ke­re blaas­poot­jie­soor­te (thrips) teen or­ga­no­fos­fa­te, kar­ba­ma­te en pe­ri­tro­ïe­des.

AL­TER­NA­TIE­WE MID­DELS

Philagro het ’n wye ver­skei­den­heid mid­dels teen van die hard­nek­ki­ge plae by be­lang­ri­ke groen­te­ge­was­se met die ak­tie­we be­stand­deel pi­ri­da­liel (Su­miP­leo®) ont­wik­kel.

Su­miP­leo® het ’n paar voor­de­li­ge ken­mer­ke wat die mid­del in die mo­der­ne land­bou-om­ge­wing guns­tig on­der­skei van ou, “harde” che­mie­se mid­dels met plaag­weer­stand.

Su­miP­leo® is ’n blou­band­pro­duk van Philagro SA.

Die mid­del is be­trek­lik vei­lig ten op­sig­te van soog­die­re en vo­ëls, en hoogs spe­si­fiek tot die be­stry­ding van se­ke­re plae en tei­ken­in­sek­te, soos Le­pi­dop­te­ra of mot­lar­wes, blaar­my­ners en blaas­poot­jies.

Dit is be­trek­lik vei­lig vir in­sek­plaag­vy­an­de, soos pa­ra­si­tie­se en pre­da­to­rie­se wes­pe, en ook erd­wurms en bye. Pi­ri­da­liel is tans in sy eie be­trok­ke groep van die ak­sie­ko­mi­tee vir plaag­do­der­weer­stand (IRAC) ge­klas­si­fi­seer, met geen kruis­weer­stand teen­oor ander mid­dels uit ander IRAC-groe­pe­rings be­kend nie.

Die wer­king is si­to­tok­sies, spe­si­fiek in­sek­sel­do­dend, wat mee­bring dat tei­ken­in­sek­te ef­fens sta­di­ger vrek teen­oor se­nu­wer­ken­de mid­dels. Voe­ding deur die in­sek aan die gas­heer­ge­was staak spoe­dig ná be­spui­ting wat ge­was­ska­de on­mid­del­lik be­perk.

GEE PLAE PAKSLAE

Su­miP­leo® het die ken­mer­ken­de voor­deel om ook groter lar­wes dood te maak waar pe­ri­tro­ïe­des en bi­o­lo­gie­se Bt-mid­dels meestal net klei­ner lar­wes tot die der­de in­star doel­tref­fend be­stry. Dié eienskappe maak Su­miP­leo® ’n i­de­a­le kan­di­daat om by ge­ïn­te­greer­de plaag­be­stuurs­pro­gram­me (GPB/IPM) in te ska­kel.

By aartappels be­stry Su­miP­leo® aar­tap­pel­mot, Tu­ta ab­so­lu­ta en on­der­druk die vlieg­blaar­my­ners, Li­ri­omy­za tri­fo­lii en L. huid­o­bren­sis.

By ta­ma­ties be­stry Su­miP­leo® A­fri­ka-bol­wurm, Tu­ta ab­so­lu­ta en on­der­druk vlieg­blaar­my­ners,

Li­ri­omy­za tri­fo­lii en L. huid­o­bren­sis, as­ook die ta­ma­tie­vals­land­me­ter (Chrys­odeix­is a­cu­ta).

By ver­skeie kool­ge­was­se laat Su­miP­leo® as­ook FlorBac® ruit­rug­mot­lar­wes die on­der­spit delf en by blaar­slaai­soor­te word A­fri­ka-bol­wurm kaf­ge­draf.

By sui­ker­mie­lies be­stry Su­miP­leo® die ge­vrees­de herfs­kom­man­do­wurm (S­po­d­op­te­ra fru­gi­per­da) suk­ses­vol, waar­voor ’n nood­re­gis­tra­sie ont­vang is.

Vir ’n doel­tref­fen­der “groen” be­na­de­ring en in­tel­li­gen­te weer­stands­be­stuur, word Su­miP­leo® in af­wis­se­ling met Philagro se organiese Ba­c­il­lus-pro­duk­te soos DiPel®DF op Le­pi­dop­te­ra-lar­wes by die mees­te groen­te­ge­was­se ge­bruik. FlorBac®WG word by kool­ge­was­se spe­si­fiek teen ruit­rug­mot­lar­wes aan­be­veel.

Su­miP­leo® en die Bt-pro­duk­te spog met be­trek­lik kort ont­hou­dings­tye by groen­te­ge­was­se wat die mid­dels i­de­aal maak vir ge­bruik in ’n be­stry­dings­tyd kort voor oes­tyd.

PRODUKREGISTRASIE

Su­miP­leo® (reg.nr. L8377, Wet 36/1947) be­vat pi­ri­da­liel, Ver­sig­tig. (Su­mi­to­mo C­he­mi­cals, Ja­pan.) DiPel®DF (Reg.nr. L6441, Wet 36/1947) be­vat Ba­c­il­lus

thu­rin­giensis var. kur­sta­ki, Ver­sig­tig. (Va­lent Bi­o­s­cien­ces, VSA.) FlorBac®WG (Reg.nr. L5531, Wet 36/1947) be­vat Ba­c­il­lus

thu­rin­giensis var. ai­za­wai, Ver­sig­tig. (Va­lent Bi­o­s­cien­ces, VSA.)

NA­VRAE: Mnr. Henk Ter­blan­che, Philagro SA pro­duk­be­stuur­der: in­sek­do­ders, tel. 082 829 4070.

Su­miP­leo® be­stry die ge­vrees­de herfs­kom­man­do­wurmby sui­ker­mie­lies.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.